ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou pro tento web a jsou poskytovány námi a řídí soukromí jeho uživatelů, kteří se rozhodnou je používat. Zásady definují různé oblasti, které se týkají soukromí uživatelů, a nastiňují povinnosti a potřeby uživatelů, webových stránek a vlastníků webových stránek. Kromě toho bude v těchto zásadách podrobně popsán způsob, jakým tato webová stránka zpracovává, ukládá a chrání uživatelská data a informace. Webové stránky Tato webová stránka a její vlastníci přistupují proaktivní k ochraně soukromí uživatelů a zajišťují, aby byly podniknuty nezbytné kroky k ochraně soukromí jejích uživatelů během návštěvy. Tato webová stránka je v souladu se všemi mezinárodními zákony a požadavky na ochranu soukromí uživatelů. Používání souborů cookie Tento web používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti při návštěvě webu. Kde je to vhodné, používá tato webová stránka systém kontroly souborů cookie, který uživateli umožňuje povolit nebo zakázat používání souborů cookie na svém počítači/zařízení při první návštěvě webové stránky. To je v souladu s nejnovějšími právními požadavky na webové stránky, aby získaly výslovný souhlas uživatele před ukončením nebo čtením souborů, jako jsou soubory cookie v počítači/zařízení uživatele. Cookies jsou malé soubory uložené na pevném disku počítače uživatele, které sledují, ukládají a ukládají informace o interakcích uživatele a používání webové stránky. To umožňuje, aby webová stránka prostřednictvím svého serveru poskytovala uživatelům přizpůsobený zážitek z této webové stránky. Pokud si přejí odmítnout používání a ukládání souborů cookie z této webové stránky na pevný disk svého počítače, doporučuje se uživatelům, aby přijali nezbytná opatření v rámci nastavení zabezpečení vašeho webového prohlížeče k blokování všech souborů cookie z této webové stránky a jejích dodavatelů třetích stran. Tento web používá sledovací software ke sledování návštěvníků, aby lépe porozuměl tomu, jak jej používají. Tento software je poskytován službou Google Analytics, která používá soubory cookie ke sledování využití návštěvníků. Software uloží soubor cookie na pevný disk vašeho počítače, aby mohl sledovat a monitorovat zapojení a používání webové stránky, ale nebude ukládat, ukládat ani shromažďovat žádné osobní údaje. Pro více informací si můžete přečíst Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google zde. Jiné soubory cookie mohou být uloženy na pevném disku vašeho počítače poskytovateli třetích stran, když tento web používá programy doporučení, sponzorované odkazy nebo reklamy. Tyto soubory cookie se používají pro konverzi a sledování doporučení a obvykle vyprší po 30 dnech, i když některé mohou trvat déle. Žádné osobní údaje se neukládají, neukládají ani neshromažďují. Kontaktní a komunikační uživatelé, kteří kontaktují tento web a/nebo jeho vlastníky, tak činí dle vlastního uvážení a poskytují takto požadované osobní údaje na vlastní nebezpečí. Vaše osobní údaje budou uchovávány v tajnosti a bezpečně uloženy, dokud již nebudou potřeba nebo používány, jak je popsáno v zákoně o ochraně dat z roku 1998. Bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění bezpečného formuláře pro proces odesílání e-mailů, ale upozorněte uživatele, kteří jej používají formulář pro e-mailové procesy, že tak činí na vlastní riziko. Tato webová stránka a její vlastníci používají jakékoli informace, které poskytnete, k tomu, aby vám poskytli další informace o produktech/službách, které nabízejí, nebo aby vám pomohli zodpovědět jakékoli otázky nebo dotazy, které jste případně zaslali. To zahrnuje použití vašich údajů k přihlášení k odběru e-mailového newsletteru, který provozuje webovou stránku, ale pouze v případě, že to bylo uživateli sděleno a váš výslovný souhlas byl udělen v době odeslání formuláře do e-mailového procesu. Nebo když spotřebitel již dříve zakoupil nebo požadoval od společnosti produkt nebo službu, kterých se e-mailový dopis týká. Toto není v žádném případě vyčerpávající výčet práv uživatele ve vztahu k přijímání e-mailových marketingových materiálů. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám. E-mailový NEWSLETTER Tato webová stránka provozuje program e-mailového zpravodaje, který se používá k informování předplatitelů o produktech a službách poskytovaných touto webovou stránkou. Uživatelé se mohou přihlásit prostřednictvím automatizovaného online procesu, pokud si to přejí, ale podle svého uvážení. Některá předplatná mohou být ručně zpracována po předchozím písemném souhlasu uživatele. Odběry jsou přijímány v souladu se zákony o spamu obsaženými v Předpisech o soukromí a elektronických komunikacích z roku 2003. Všechny osobní údaje související s odběry jsou bezpečně uloženy.