Pád světla

Pád světla - Steven Erikson | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Steven Erikson
DIMENZE
9,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Pád světla.pdf


Chcete si knihu přečíst?Pád světla ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Steven Erikson. Číst Pád světla Online je nyní tak snadné!

POPIS


Zima je zlá. V Kurald Galain hrozí občanská válka, protože Urusanderova armáda již vytáhla proti Charkanas a pod velením nelítostného Hunna Raala hodlá svrhnout Chotě Matky noc Dracona a na trůn po boku živoucí bohyně chce dosadit samotného Urusandera. Ti, kdo se mohou postavit vzbouřencům do cesty, jsou oslabení a nejednotní - a bez vedení, protože Anomander se vydal hledat ztraceného bratra. Silchas Zmar se tedy rozhodne shromáždit domovoje vysoce urozených rodin místo něj a také vzkřísit legendární Hustskou legii, ale čas není na jeho straně. A daleko na západě se sbírá podivné vojsko. Hledá nepřítele bez těla, na místě, které nikdo nedokáže najít. Přesto volání mistra Kápě vyslyšeli mnozí a dávno opuštěné město v Omtose Phellack se stává novým domovem hordě příchozích: Psím běžcům z jihu, džheckým válečníkům i cizincům s modrou pletí, připlouvajícím přes moře, aby mistrovi Kápě nabídli své meče. A ze vzdálených hor a osamělých údolí na severu přicházejí Thel Akai, aby se mohli zúčastnit této zdánlivě nemožné války. Brzy se s tasenými zbraněmi a pod praporci živých vydají pronásledovat samotnou smrt. Takové události věstí chaos a do této říše navíc proniká magie jako krev z mnoha ran. Magie nespoutaná, tajemná a divoká, která začíná bezuzdně řádit, a po její stopě se vydávají nové i prastaré bytosti. Bude ještě ve světě zkaženém kouzly existovat skutečná čest?


...větla" (dvojsmysl, který dokonale vystihuje podstatu) pokračuje přesně tam, kde „Stvoření temnoty" skončilo ... Pád světla - Steven Erikson — Kniha.cz ... . Občanská válka v Kurald Galain se mění v náboženský konflikt Tiste Andii a Liosan, Světla a Temnoty. Zbývající Odpírači, zoufalí a zlomení, se chápou zbraní a pod velením prokletého proroka se ... Obrazovka vyzařuje modré světlo, což je typ světla, které se podobá dennímu světlu a které vám může bránit ve spánku. Abyste mohli lépe spát, můžete zapnout noční osvětlení a obrazovka bude v noci používat teplejší barvy, ... PDF Kharkanas: Pád světla - Steven Erikson epub fb2 PDF ... . Abyste mohli lépe spát, můžete zapnout noční osvětlení a obrazovka bude v noci používat teplejší barvy, které méně zatěžují vaše oči. „Pád světla" (dvojsmysl, který dokonale vystihuje podstatu) pokračuje přesně tam, kde „Stvoření temnoty" skonči...SOUVISEJÍCÍ KNIHY