Velké dějiny zemí Koruny české - Právo: Velké dějiny zemí Koruny české - Tematická řada

Velké dějiny zemí Koruny české - Právo: Velké dějiny zemí Koruny české - Tematická řada - Karolina Adamová, | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Karolina Adamová,
DIMENZE
7,9 MB
NÁZEV SOUBORU
Velké dějiny zemí Koruny české - Právo: Velké dějiny zemí Koruny české - Tematická řada.pdf


Chcete si knihu přečíst?Velké dějiny zemí Koruny české - Právo: Velké dějiny zemí Koruny české - Tematická řada ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Karolina Adamová,. Číst Velké dějiny zemí Koruny české - Právo: Velké dějiny zemí Koruny české - Tematická řada Online je nyní tak snadné!

POPIS


Jak to bylo s právem útrpným, co obnášel boží soud a jak se justiční systém vyrovnával s čarodějnickými procesy. Svazek Právo, který je součástí tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české, navazuje na pojednání tématu Státu od téhož autorského týmu. Populární formou přibližuje vývoj práva na našem území od raného středověku po současnost, vykresluje dobové rozdíly v pojetí práva a jejich souvislosti se společenskými proměnami, dopady právních změn na život různých vrstev obyvatelstva, mapuje vývoj právní vědy a všímá si jejích významných osobností. Zvláštní pozornost věnuje kniha postupnému vývoji jednotlivých právních oborů — občanskému, trestnímu, pracovnímu, rodinnému a obchodnímu právu — a dějinám soudnictví.


...dějiny zemí Koruny české - Právo Schelle Karel a kolektiv Jak to bylo s právem útrpným, co obnášel boží soud a jak se justiční systém vyrovnával s čarodějnickými procesy ... Velké dějiny zemí Koruny české - Stát. Velké dějiny zemí ... ... . Velké dějiny zemí Koruny české - Právo: Velké dějiny zemí Koruny české - Tematická řada Karolina Adamová, Antonín Lojek, Jaromír Tauchen, Karel Schelle Velké dějiny zemí Koruny české jsou největším knižním projektem české historiografie.V patnácti dílech, resp. devatenácti svazcích, zachycují politické, kulturní, sociální a hospodářské dějiny na historickém území České koruny od pravěku po rok 1945.Vyd ... Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Stát ... .V patnácti dílech, resp. devatenácti svazcích, zachycují politické, kulturní, sociální a hospodářské dějiny na historickém území České koruny od pravěku po rok 1945.Vydavatelem je nakladatelství Paseka.První svazek edice vyšel v roce 1998, poslední svazek v roce 2013. Kniha: Velké dějiny zemí Koruny české - Právo -- Velké děj...SOUVISEJÍCÍ KNIHY