Sudety

Sudety - Karel Richter | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Karel Richter
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Sudety.pdf


Chcete si knihu přečíst?Sudety ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Karel Richter. Číst Sudety Online je nyní tak snadné!

POPIS


Knihy význačného historika podává ucelený dějinný kontext a příběh soužití Čechů a českých Němců v českých zemích od počátku raného českého státu až po dramatické vyvrcholení v nacionalistické zášti během druhé světové války, která nakonec vedla k odsunu většiny bývalých spoluobčanů německé národnosti do Německa. Autor knihy, Karel Richter, rodák ze Sudet a současně vojenský historik, popisuje události tehdejší doby i mezinárodní situaci Československa v tomto složitém období. Tyto události zasáhly nemilosrdně do osudu jeho rodiny, přesto nepropadá zášti a čtenářům sděluje toto poselství: Co dál? Máme snad setrvat v zákopech z válečných časů a potřásat výhružně zrezivělými zbraněmi nacionalistických argumentů? Sudetští Němci Čechům v poválečné době rozhořčeně vytýkají odsun. Je to bolestná otázka. Nutno ji však vidět v souhrnu historických souvislostí, jak jsme se je v této knize alespoň v obrysech snažili oživovat a připomenout. Jde při tom zajisté o českou minci, ovšem německý rub. Zbývá stále otázka: co dál? Jak budeme žít? Ano, vrátit zpět se po tolika letech nedá nic. Ale vezměme si k srdci poučení z dějin. Střežme se nacionalistických vášní! Vykořeňme ze svých srdcí nenávist, naučme se vzájemné úctě s vědomím, že naši předkové žili a pracovali vedle sebe a spolu vytvářeli vyspělou civilizaci v středoevropském prostoru. Mějme k sobě blízko, buďme přáteli, které spojuje velká a vznešená idea mírového společenství rovnoprávných svobodných demokratických národů Evropy. 


...etes (/ s uː ˈ d iː t iː z /; also known as the Sudeten after their German name; Czech: Krkonošsko-jesenická subprovincie or Sudety; Polish: Sudety) are a mountain range in Central Europe ... Sudety - definition of Sudety by The Free Dictionary ... .They are the highest part of Bohemian Massif.They stretch from the Saxon capital of Dresden in the northwest, to the Głubczyce plateau (Płaskowyż Głubczycki) in Poland and to the Ostrava ... Sudety - łańcuch górski na obszarze południowo-zachodniej Polski i północnych Czech, stosunkowo niewielki skrawek znajduje się w Niemczech; najwyższy szczyt Śnieżka - 1603 m n.p.m..Znajdują się w Pozaalpejskiej Europie Środkowej, są najwyższą częścią Masywu Czeskiego oraz najwyższymi górami Czech. Na południowym zachodzie graniczą z Płytą Północnocz ... Sudety - Wikipedia, wolna encyklopedia ... .p.m..Znajdują się w Pozaalpejskiej Europie Środkowej, są najwyższą częścią Masywu Czeskiego oraz najwyższymi górami Czech. Na południowym zachodzie graniczą z Płytą Północnoczeską ... Sudetes (so͞odē`tēz), Czech Sudety, Ger. Sudeten, mountain range, along the border of the Czech Republic and ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY