Život tak krátký na lásku tak dlouhou

Život tak krátký na lásku tak dlouhou - Hélder Macedo | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Hélder Macedo
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Život tak krátký na lásku tak dlouhou.pdf


Chcete si knihu přečíst?Život tak krátký na lásku tak dlouhou ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Hélder Macedo. Číst Život tak krátký na lásku tak dlouhou Online je nyní tak snadné!

POPIS


Přesto, že nepostrádá napětí, není tento románthriller. Není ani románem o velké lásce, jak by mohl napovídat titul (převzatý z posledního verše sonetu Luíse de Camoes), povzdech pastýře Jákoba, který doufal, že službou u Labana získá krásnou Rachel. Příběhy nenaplněných lásek a nedožitých životů přízračných postav poukazují na sepětí mezi láskou a smrtí, a souzní tedy s básníky manýrismu (na rozdíl od Freuda) vědomím toho, že „na život není léku“.Román, v němž nic není, jak vypadá, založený na technice paradoxu a využívající prostředků poezie (korespondencí), zkoumá možnosti a hranice prózy. Pod maskami se v knize skrývá, prosycena humorem, ironií a sebeironií, výpověď autora zralé životní moudrosti, jehož fantazie nezapře někdejší vztah k surrealismu, a který se prostřednictvím psaní „snaží pochopit, co nechápe“.


... jež ztrátou ve výhru se mění: Camões stále živý Hélder Macedo: Život tak krátký na lásku tak dlouhou ... Život tak krátký na lásku tak dlouhou - Macedo Hélder ... ... .Přel. Marie Havlíková, Smršť, Praha, 2016, 179 s.. Prozatím poslední román portugalského spisovatele Héldera Maceda Život tak krátký na lásku tak dlouhou (Tão longo amor tão curta a vida, 2013), který letos v překladu Marie Havlíkové vydalo ... Zpráva o tom, co se mohlo stát Macedo, Hélder: Život tak krátký na lásku tak dlouhou.Přel. Marie Havlíková, Smršť, Praha, 2016, 179 s.. Hélder Macedo, básník, literární vědec a přední od ... Macedo, Hélder: Život tak krátký na lásku tak dlouhou ... ... .Přel. Marie Havlíková, Smršť, Praha, 2016, 179 s.. Hélder Macedo, básník, literární vědec a přední odborník na dílo Luíse de Camõese a Bernardima Ribeira, poprvé zaujal prozaickým dílem v roce 1991, kdy vydal román Partes de África (Části Afriky), který vychází z autorovy ... Macedo, Hélder: Život tak krátký na lásku ta...SOUVISEJÍCÍ KNIHY