Domovský přístav Praha: československá námořní plavba v letech 1948 až 1989

Domovský přístav Praha: československá námořní plavba v letech 1948 až 1989 - Lenka Krátká | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Lenka Krátká
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Domovský přístav Praha: československá námořní plavba v letech 1948 až 1989.pdf


Chcete si knihu přečíst?Domovský přístav Praha: československá námořní plavba v letech 1948 až 1989 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lenka Krátká. Číst Domovský přístav Praha: československá námořní plavba v letech 1948 až 1989 Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha, zpracovaná s využitím velkého množství archivních pramenů, z větší části dosud nepublikovaných, souhrnně pohlíží na problematiku založení a rozvoje námořní plavby v bývalém Československu a na fungování samostatného podniku Československá námořní plavba, a to v období let 1948–1989. Téma je probráno z mnoha stran, vedle analýzy hospodářských výsledků se autorka věnuje problematice spolupráce s Čínskou lidovou republikou, událostem roku 1968 na námořních lodích, období tzv. normalizace v prostředí námořní plavby i aktivitám Státní bezpečnosti v dané oblasti. Opomenuta není ani lodní hierarchie a prostor dostala také každodennost nevšedního života námořníků, například téma cestování, emigrace, pašování zboží či u této profese nesnadného skloubení pracovního a rodinného života. Poutavě napsaný text dokreslují dobové fotografie.


..., Lenka: Domovský přístav Praha: Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989 ... Domovský přístav Praha : československá námořní plavba v ... ... ... Domovský přístav Praha : československá námořní plavba v ... ... , Lenka: Domovský přístav Praha: Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989. Praha: Karolinum 2016. 330 s. Praha: Karolinum 2016. 330 s. ISBN 978-80-246-3464-7. Československá námořní plavba v letech 1948-1989 (závěrečné shrnutí) Přílohy . Příloha č. 1 - Seznam lodí plujících pod československou vlajkou v meziválečném období . Příloha č. 2 - Seznam československých/českých námořních lodí, provozovaných v letech 1952-1998 V případě knihy Domovský přístav Praha: československá námořní plavba v letech 1948 až 1989 mohu vystupovat jako laik, poučený o kontext soudobých dějin, svým způsobem mohu suplovat i názor budoucích čte...SOUVISEJÍCÍ KNIHY