Časopis pro moderní filologii 2015/2

Časopis pro moderní filologii 2015/2 - - | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
1,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Časopis pro moderní filologii 2015/2.pdf


Chcete si knihu přečíst?Časopis pro moderní filologii 2015/2 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Časopis pro moderní filologii 2015/2 Online je nyní tak snadné!

POPIS


Časopis pro moderní filologii je recenzovaný neimpaktovaný jazykovědný časopis. Byl založen v r. 1911 a v období 1926-1935 sloužil jako hlavní publikační fórum Pražského lingvistického kroužku. Vychází česky (příp. slovensky) a zabývá se kontrastivní lingvistikou, tj. výzkumem západních jazyků v porovnání s češtinou (příp. slovenštinou). Je zaměřen především na evropské světové jazyky (angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, portugalštinu, španělštinu), okrajově i jazyky další. Obsahuje původní články ze všech rovin kontrastivního popisu jazyka, včetně interdisciplinárních, avšak s ohledem na jiná, specializovaná periodika ponechává až na výjimky stranou oblast slavistiky, orientalistiky, didaktiky, translatologie a literární vědy. Z obsahu: Články Slovnědruhová a morfologická homonymie, homofonie a homografie v současné češtině / Part-of-speech and Morphological Ambiguity, Homophony and Homography in Contemporary Czech (Vladimír Petkevič) Korpusy jako zdroje dat pro úpravy nástrojů automatické morfologické analýzy (Slovotvorné varianty adjektiv na [(ou)|i]ci z hlediska morfologického značkování) / Corpora as Data Sources for the Upgrading of Morphological Tagging (Klára Osolsobě) Subjektová rezultativa v češtině ve srovnání s ruštinou / Subjective Resultatives in Czech Compared with Russian (Markus Giger) Jak najít optimální překlad polysémních sloves — porovnání metod formální analýzy paralelních textů / In Search of the Optimal Translation of Polysemous Verbs — Comparing Methods of Formal Analysis of Parallel Texts (Elżbieta Kaczmarska — Alexandr Rosen) Pojmenování barev a jejich odstínů v Akademickém slovníku současné češtiny / Names of Colours and Colour Shades in the Academic Dictionary of Contemporary Czech (Michaela Lišková — Helena Pernicová) Slovesa odvozená od adverbií jako periferie slovotvorného systému (na materiálu Českého národního korpusu) / Verbs Derived from Adverbs — The Periphery of the Czech Word-Formation System (Explored Using the Czech National Corpus) (Ivana Kolářová) MERLIN: Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně / Merlin: Multilingual Platform for Common Reference Levels (Barbora Štindlová — Veronika Čurdová)


...ASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII Journal for Modern Philology ... Časopis pro moderní filologii (Journal, magazine, 1946 ... ... . Aktuální i starší čísla naleznete v našem e-shopu Vstoupit do eshopu. Aktuální číslo. Zakoupit v e-shopu. 2019 (101) 2 ISSN: 2336-6591 128 stran. ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII Journal for Modern Philology. See current and past issues in our e-shop Enter e-shop. Current issue. Buy in e-shop. 2019 (101) 2 ISSN: 2336-6591 128 pages. Časopis pro moderní filologii 2015/2 : 135 Kč . Časop ... Časopis Pro Moderní Filologii ... . Časopis pro moderní filologii 2015/2 : 135 Kč . Časopis pro moderní filologii 2016/1 : 135 Kč . Časopis pro moderní filologii 2016/2 : 135 Kč . ... Časopis pro moderní filologii 2019/2 : 135 Kč . 1 - 14 z 14 . Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Adresa: Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Tel.: +420 221 619 111, Fax: +420 221 ... Časopis pro moderní filologii (anglicky Journal for Modern Philology) je český jazykovědný ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY