Časopis pro moderní filologii 2015/1

Časopis pro moderní filologii 2015/1 - - | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
1,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Časopis pro moderní filologii 2015/1.pdf


Chcete si knihu přečíst?Časopis pro moderní filologii 2015/1 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Časopis pro moderní filologii 2015/1 Online je nyní tak snadné!

POPIS


Časopis pro moderní filologii je recenzovaný neimpaktovaný jazykovědný časopis. Byl založen v r. 1911 a v období 1926-1935 sloužil jako hlavní publikační fórum Pražského lingvistického kroužku. Vychází česky (příp. slovensky) a zabývá se kontrastivní lingvistikou, tj. výzkumem západních jazyků v porovnání s češtinou (příp. slovenštinou). Je zaměřen především na evropské světové jazyky (angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, portugalštinu, španělštinu), okrajově i jazyky další. Obsahuje původní články ze všech rovin kontrastivního popisu jazyka, včetně interdisciplinárních, avšak s ohledem na jiná, specializovaná periodika ponechává až na výjimky stranou oblast slavistiky, orientalistiky, didaktiky, translatologie a literární vědy. Z obsahu: Si představ, by mě zajímalo, ti to ukážu:Jednoslabičné začátky syntaktických segmentů v mluvené češtině / One-Syllable Words at the Beginnings of Syntactic Segments in Spoken Czech (Jana Hoffmannová — Olga Richterová) Slovo to v mluvených korpusech ČNK, jeho prefixace a reduplikace / The Czech Word ‘to’ in the Spoken Corpora of the CNC: Prefixation and Reduplication (Petra Klimešová — Zuzana Komrsková — Marie Kopřivová — David Lukeš) Vy jste mi z té otázky utekl (analýza jednoho způsobu vymáhání odpovědi s využitím korpusových dokladů) / ‘You Ran Away from My Question!’ An Analysis of One Way of Demanding an Answer Exemplified through Corpus Data (Lucie Jílková) Korpus spontánní mluvené češtiny ORAL2013 / The Corpus of Spontaneous Spoken Czech ORAL2013 (Lucie Benešová — Michal Křen — Martina Waclawičová) Kolokace a kolokabilita synsémantik: substituty a interjekce / Collocations and Collocability of Czech Grammatical Words: Substitutes and Interjections (František Čermák) Vývoj slovosledu kondicionálového auxiliáru ve starších českých biblích / Development of the Word Order of the Conditional Auxiliary in Old Czech Bibles (Pavel Kosek) Obsah a značkování diachronního korpusu češtiny / The Content and Annotation of the Diachronic Corpus of Czech (Boris Lehečka)


...ASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII Journal for Modern Philology ... Kategorie:Československé časopisy - Wikipedie ... . Aktuální i starší čísla naleznete v našem e-shopu Vstoupit do eshopu. Aktuální číslo. Zakoupit v e-shopu. 2019 (101) 2 ISSN: 2336-6591 128 stran. ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII Journal for Modern Philology. See current and past issues in our e-shop Enter e-shop. Current issue. Buy in e-shop. 2019 (101) 2 ISSN: 2336-6591 128 pages. Časopis pro moderní filologii 2015/1 : 135 Kč . Časop ... Časopis pro moderní filologii 2015/1 | KOSMAS.cz - vaše ... ... . Časopis pro moderní filologii 2015/1 : 135 Kč . Časopis pro moderní filologii 2015/2 : 135 Kč . Časopis pro moderní filologii 2016/1 : 135 Kč . ... Časopis pro moderní filologii 2019/2 : 135 Kč . 1 - 14 z 14 . Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Adresa: Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Tel.: +420 221 619 111, Fax: +420 221 ... Časopis pro moderní filologii (anglicky Journal for Modern Philology) ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY