Laici a klerici v české katolické církvi: Na cestě ke spiritualitě spolupráce?

Laici a klerici v české katolické církvi: Na cestě ke spiritualitě spolupráce? - Barbora Spalová, | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Barbora Spalová,
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Laici a klerici v české katolické církvi: Na cestě ke spiritualitě spolupráce?.pdf


Chcete si knihu přečíst?Laici a klerici v české katolické církvi: Na cestě ke spiritualitě spolupráce? ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Barbora Spalová,. Číst Laici a klerici v české katolické církvi: Na cestě ke spiritualitě spolupráce? Online je nyní tak snadné!

POPIS


Sociálněantropologická studie nás přivádí do několika velice různorodých terénů v rámci české katolické církve: do jedné východočeské vesnické farnosti, do jiné ve větším městě, do farností spravovaných komunitou Chemin neuf či salesiány Dona Bosca, do farnosti, kde působili dva spolukněží, dále do společenství, které vzniklo v rámci tajné církve a do okruhu věřících kolem Kněžského bratrstva sv. Pia X. Výzkumníci zde zkoumali, jak se v těchto společenstvích vzájemně definují laici a klerici a jak se konceptualizují, ale i prakticky uskutečňují jejich vztahy. Jaké služby může kdo zastávat, jaké zodpovědnosti nést, jak se slaví liturgie, jak se rozhoduje a plánuje? Jak se „žije církev“ a o jakou církev věřící usilují, o jaké sní? Kde a proč jsou vztahy laiků a kleriků bolavé, v čem se míjejí, jaké komunikační platformy tu chybí? Terénní výzkum je doplněn o rozhovory s laiky i kleriky, kteří reflektují vývoj laicko-klerických vztahů z pozice spirituálů, kněží, pastoralistů či rektorů kněžských seminářů na jedné straně, a lidí angažovaných v podporování zodpovědnosti a vzdělávání laiků na straně druhé.


...i antropologie křesťanství publikovala knihu Bůh ví proč: Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách a nově Laici a klerici v české katolické církvi: Na cestě ke spiritualitě spolupráce? Rozhovor o vzniku této knihy publikoval nedávno časopis Getsemany ... Březen 2018 - Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v ... ... . Autor knihy: Barbora Spalová; kol., Téma/žánr: katoličtí kněží - katoličtí laici -- Česko -- 21. století - identita - služby v církvi -- Česko -- 21. století - pastorace - církevní život -- Česko -- 21. století - církevní komunikace - interpersonální vztahy -- Česko -- 21. století - katolické farnosti - katolická hnutí -- Česko -- 21. století - sociální ... Na čem vázne spiritu ... Laici a klerici v české katolické církvi - Na cestě ke ... ... . století - identita - služby v církvi -- Česko -- 21. století - pastorace - církevní život -- Česko -- 21. století - církevní komunikace - interpersonální vztahy -- Česko -- 21. století - katolické farnosti - katolická hnutí -- Česko -- 21. století - sociální ... Na čem vázne spiritualita spolupráce: Rozhovory s „experty".....168. Formace kněží a vztah к laikátu.....169. Laici na cestě ke spiritualitě spolupráce..... 182. 228 LAICI A KLERI...SOUVISEJÍCÍ KNIHY