Paměti

Paměti - Petr Stránský | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Petr Stránský
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Paměti.pdf


Chcete si knihu přečíst?Paměti ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Stránský. Číst Paměti Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha vznikla z nedostatku pramenů o historii dvou rodin, Stránských a Malypetrů. Ona první rodina představuje článek z rozvětveného stromu rytířů Stránských ze Stránky a Greifenfelsu. V osobě JUDr. Karla Stránského (1898–1978), autorova otce, představuje muže s hlubokým sociálním citem nejen pro rodinu, ale i veřejným, díky členství a vyššímu postavení v České obci sokolské, kde rozhodoval duch, věrnost, fyzická síla, a nikoliv peníze. Rodina Malypetrů, vedena Janem Malypetrem, několikanásobným ministrem a předsedou vlády v předválečných, ale i krizových letech první Československé republiky, žila nejprve v úrodné krajině v Klobukách u Slaného. Manželský pár statkářů dal život třem dětem, z nichž se jedna dívka stala manželkou JUDr. Stránského a později matkou autora. Tento se rozhodl napsat své Paměti, mimo jiné i proto, aby předal svědectví svých dvou starších bratří Jana a Jiřího, politických vězňů, kteří navzdory svému literárnímu nadání své paměti nesepsali. Kniha popisuje úděl rodiny v komunistickém režimu a dopad okolností na její členy. Kromě toho obsahuje osobní vzpomínky a citově zabarvené záznamy, vyjadřující autorův blízký vztah ke sportu a přírodě. Paměti budou sloužit i nové generaci jako průvodce dobami, které jsou pro ni neznámé.


...aměťového procesu Vštěpování (kódování) Informace do paměti ukládáme v různé formě, např ... Paměti - Živě.cz ... . vizuální, akustické, sémantické.Akustická forma bývá při učení výhodnější než vizuální, ovšem zdaleka nejúčinnější je zpracování co nejvíce smysly, při němž je pravděpodobnost trvalého vštípení informace nejvyšší. Elektronická paměť je součástka, zařízení nebo materiál, který umožní uložit obsah informace (zápis do paměti), uchovat ji po požadovanou dobu a znovu ji získat pro další použití (čtení paměti).. Informace je obvykle vyjádřena jako číselná hodnota, nebo je nositelem informace modulovaný anal ... Muzeum paměti XX. století ... .. Informace je obvykle vyjádřena jako číselná hodnota, nebo je nositelem informace modulovaný analogový signál.Pro své vlastnosti se používá binární (dvojková ... Paměti DDR, DDR2 a DDR3 nejsou vzájemně kompatibilní. Proto je nutné pe...SOUVISEJÍCÍ KNIHY