Klíč k novověké paleografii: Schlüssel zur Paläographie der Neuzeit

Klíč k novověké paleografii: Schlüssel zur Paläographie der Neuzeit - Ivana Ebelová | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Ivana Ebelová
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Klíč k novověké paleografii: Schlüssel zur Paläographie der Neuzeit.pdf


Chcete si knihu přečíst?Klíč k novověké paleografii: Schlüssel zur Paläographie der Neuzeit ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ivana Ebelová. Číst Klíč k novověké paleografii: Schlüssel zur Paläographie der Neuzeit Online je nyní tak snadné!

POPIS


Příručka „Klíč k novověké paleografii“ představuje praktickou pomůcku pro zvládnutí čtení raně novověkých a novověkých paleografických textů (od počátku 16. do počátku 20. století). Soustřeďuje se na dva základní typy písma – české a německé novogotické písmo, především jejich kurzívní formy, které se vyvíjely vedle sebe a navzájem se ovlivňovaly až do schválení Všeobecného školního řádu v roce 1774. Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních problémů aktivního osvojení si čtení textů ze sledovaného období je výrazná individualizace písem, daná rozvojem vzdělanosti a znalostí psaní a na to navazující širokou typologickou škálou písemností, je hlavním záměrem ukázat některé z nejčastěji se vyskytujících tvarů jednotlivých písmen české i německé novogotické kurzívy a ilustrovat variabilitu grafémů danou individuálním projevem písaře. Vedle těchto grafémů je v příručce zařazeno 20 jazykově českých a 20 německých ukázek textů včetně paleografických přepisů a doprovodného komentáře, zařazeny jsou rovněž ukázky písma z učebnic psaní užívaných ve předmětném období, připojen je rovněž přehled nejčastěji užívaných zkratek.


... Elová Klíč K novověKé paleografii SchlüSSel zur paläographie der neuzeit karolinum Příručka Klíč k novověké paleografii představuje praktickou pomůcku pro zvládnutí čtení raně novověkých a novověkých paleografických textů (od počátku 16 ... Novinky - UJEP ... . do počátku 20. století). Soustřeďuje se na dva základní typy Klíč k novověké paleografii = Schlüssel zur Paläographie der Neuzeit. [Ivana Ebelová] ... Klíč k novověké paleografii. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015 ... Add tags for "Klíč k novověké paleografii = Schlüssel zur Paläographie der Neuzeit". Be the first. Similar Items. Related Subje ... Klíč k novověké paleografii: Schlüssel zur Paläographie ... ... . [Ivana Ebelová] ... Klíč k novověké paleografii. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015 ... Add tags for "Klíč k novověké paleografii = Schlüssel zur Paläographie der Neuzeit". Be the first. Similar Items. Related Subje...SOUVISEJÍCÍ KNIHY