Sousedé: Česko-rakouské dějiny

Sousedé: Česko-rakouské dějiny - Ota Konrád, | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Ota Konrád,
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Sousedé: Česko-rakouské dějiny.pdf


Chcete si knihu přečíst?Sousedé: Česko-rakouské dějiny ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ota Konrád,. Číst Sousedé: Česko-rakouské dějiny Online je nyní tak snadné!

POPIS


Staletí sousedství a víc než tři sta let strávených ve společném státě spojují Čechy a Rakušany – jeden lid dvou jazyků, nebo přeci jen nepřejícné bratrance? Předkládaná publikace přináší průřezové zamyšlení nad historií vzájemného soužití, odcizení či odcizování se, nezájmu a v neposlední řadě i konfliktů uplynulých dvou století. Dvacet sedm historiček a historiků z obou zemí zkoumá ve dvanácti přehledových kapitolách, co Čechy a Rakušany spojovalo, i co je dělilo. Netvoří přitom dva souběžné příběhy národních dějin, ale ukazují, jakým způsobem se určité fenomény zapsaly do dané společnosti. Na „jaro národů“ a revoluce let 1848/49 navázala ještě ve společném státě etapa postupného odcizování. Společně zažité, leč rozdílně prožité, i tak lze charakterizovat poslední desetiletí společného života v habsburské monarchii a za první světové války. Vztah Československa a (Německého) Rakouska, států nově vzniklých po roce 1918, poznamenaly vzájemná konkurence, nezájem, ale i spolupráce. Přes příslušnost k jiným státům a (po roce 1948) také k jiným blokům, existovaly nadále některé společné rysy. Po roce 1989 a pádu „železné opony“ však začaly vzájemnému dialogu dominovat konfliktní témata typu „Temelína“ či „Benešových dekretů“, a to i přesto, že oboustranné hospodářské, politické a kulturní kontakty byly nejužší od roku 1918. Kniha iniciovaná Stálou konferencí českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví (SKČRH) je příspěvkem k vzájemnému poznání a porozumění.


... Česko-rakouské dějiny ŠMIDRKAL VÁCLAV, KONRÁD OTA, SCHMOLLER HILDEGARD, PERZI NIKLAS (EDS ... Od rozpadu monarchie až k Temelínu. Česko-rakouská ... ... .) Přidat Odebrat Ks. Skladem. Cena s DPH 629 K ... Sousedé: Česko-rakouské dějiny Ota Konrád, Niklas Perzi, Hildegard Schmoller, Václav Šmidrkal Nakladatel: NLN - Nakladatelství Lidové noviny 2020 Kniha Sousedé: Česko-rakouské dějiny je v. Knihotéce: 2x: Chystám se číst: 5x: Chci si koupit: 2x: Nápověda - Podmínky užit ... Sousedé zpět na výběr knih. U této knihy je ukázka k dispozici. Rozklikněte obrázek ... Kniha Sousedé. Česko-rakouské dějiny - Václav Šmidrkal ... ... ... Sousedé zpět na výběr knih. U této knihy je ukázka k dispozici. Rozklikněte obrázek pro zobrazení. Česko-rakouské dějiny Václav Šmidrkal (ed.), Ota Konrád (ed.) ... Šmidrkal, Václav ; Konrád Ota ; Schmoller Hildegard ; Perzi Niklas (eds...SOUVISEJÍCÍ KNIHY