Filosofie Hanse Jonase

Filosofie Hanse Jonase - Wendy Drozenová, | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Wendy Drozenová,
DIMENZE
7,9 MB
NÁZEV SOUBORU
Filosofie Hanse Jonase.pdf


Chcete si knihu přečíst?Filosofie Hanse Jonase ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Wendy Drozenová,. Číst Filosofie Hanse Jonase Online je nyní tak snadné!

POPIS


Hans Jonas (1903 – 1993), německý židovský filosof, patří k nejvýznamnějším myslitelům 20. století. Byl žákem R. Bultmanna a M. Heideggera, studoval filosofii, teologii a dějiny umění. V roce 1933 emigroval, za druhé světové války se účastnil bojů v židovské brigádě britských sil, v roce 1948 v Izraeli ve válce za nezávislost. Později přednášel na univerzitách v Kanadě a v USA. Jeho nejvýznamnější dílo Das Prinzip Verantwortung (1979) vyšlo nejdříve v němčině, avšak zahrnuje i některé texty, jež Jonas publikoval už dříve v USA. Jonasovy rané práce byly věnovány rozborům gnostického dualismu, který se stavěl nepřátelsky k hmotnému světu přírody. Ve čtyřicátých letech začíná Jonas promýšlet filosofické problémy moderní vědy, zvláště biologie, a postupně se dostává ke kritice současného zaměření technického rozvoje ohrožujícího přírodu i člověka. Člověk je podle Jonase součástí přírody, zároveň má však jako „obraz Boží“ svobodu – a tím i odpovědnost. Autor první kapitoly této knihy D. Böhler Jonase osobně znal. V roce 1998 založil v Berlíně Centrum Hanse Jonase a v roce 2005 inicioval vydávání kritické edice jeho díla. Tato kniha kolektivu autorů vyzdvihuje aspekty Jonasova myšlení, které ani v dnešní době neztrácejí svou aktuálnost. Je určena širšímu okruhu čtenářů se zájmem o filosofii a etiku, kteří se chtějí zamýšlet nad stavem současné civilizace a nad důsledky rozvoje vědy a techniky pro společnost.


...nas ( / ˈjoʊnæs /; German: [ˈjoːnas]; 10 May 1903 - 5 February 1993) was a German -born American Jewish philosopher, from 1955 to 1976 the Alvin Johnson Professor of Philosophy at the New School for Social Research in New York City ... Filosofie Hanse Jonase - Wendy Drozenová, Vojtěch Šimek ... ... ... Filosofie Hanse Jonase - Wendy Drozenová, Vojtěch Šimek ... ... nas ( / ˈjoʊnæs /; German: [ˈjoːnas]; 10 May 1903 - 5 February 1993) was a German -born American Jewish philosopher, from 1955 to 1976 the Alvin Johnson Professor of Philosophy at the New School for Social Research in New York City . Birth house of Hans Jonas in Mönchengladbach. In front of the house, two Stolpersteine were...SOUVISEJÍCÍ KNIHY