Kontradikce / Contradictions 2017

Kontradikce / Contradictions 2017 - Joseph Grim Feinberg, | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Joseph Grim Feinberg,
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Kontradikce / Contradictions 2017.pdf


Chcete si knihu přečíst?Kontradikce / Contradictions 2017 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Joseph Grim Feinberg,. Číst Kontradikce / Contradictions 2017 Online je nyní tak snadné!

POPIS


První ročník dvojjazyčné ročenky je věnován odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě, jakož i o „postkomunistické“ situaci v dalších částech světa, které pád vlád komunistických stran ovlivnil. V českém intelektuálním kontextu jde o první odborné periodikum věnované výhradně kritické teorii společnosti. Zároveň jde o první odborné periodikum mezinárodního dosahu, které se zaměřuje primárně na teoretické otázky postkomunismu ve světle intelektuálního odkazu společenské kritiky ve střední a východní Evropě. Ročenka tedy sleduje dva cíle – seznamovat čtenáře s odnožemi a metamorfózami tradic kritického myšlení střední a východní Evropy, a také prověřit relevantnost a nosnost těchto tradic na pozadí současného společenskovědního a humanitního myšlení. S těmito dvěma cíli souvisí rozhodnutí editorů vydávat ročenku dvojjazyčně. Texty v češtině a ve slovenštině mají rozvíjet místní diskurs kritického myšlení a zprostředkovat mezinárodní diskuse českým a slovenským čtenářům. Texty v angličtině mají intervenovat do mezinárodních diskusí a zpřístupňovat místní tradice čtenářům angličtiny.


...kce / Contradictions 1-2/2017 (1. ročník) Ročenka pro kritické myšlení / A Journal for Critical Thought ... Journals Subscribed To - Knihovna společenských věd T.G ... ... . Joseph Grim Feinberg a kol. (ed.) The bilingual annual publication Kontradikce / Contradictions is a medium devoted to scholarly research and discussions on the history and present of critical social thought in Central and ... Call for papers Issue 4 (42) / 2021 Latency of the crisis: globalization, subjectivity, and resistance Editors: Felipe Ziotti Narita / Jeremiah Morelock Language: English Abstract submission: March 31, 2020 Full article submission: December 1, 2020 Planned date of publication: December 2021 Please s... Kontradikce / Contradictions 1-2/2017 (1. ročník) Ročenka pro kritické myšlení / A Journal for Crit ... Kontradikce / Contradictions 2017 (Joseph Grim Feinberg ... ... ... Kontradikce / Contradictions 1-2/2017 (1. ročník) Ročenka pro kritické myšlení / A Journal for Critical Thought ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY