Ženy a lokální politika: Komunální volby v České republice v letech 1994-2018 z pohledu politické reprezentace žen

Ženy a lokální politika: Komunální volby v České republice v letech 1994-2018 z pohledu politické reprezentace žen - Pavel Maškarinec | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Pavel Maškarinec
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Ženy a lokální politika: Komunální volby v České republice v letech 1994-2018 z pohledu politické reprezentace žen.pdf


Chcete si knihu přečíst?Ženy a lokální politika: Komunální volby v České republice v letech 1994-2018 z pohledu politické reprezentace žen ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavel Maškarinec. Číst Ženy a lokální politika: Komunální volby v České republice v letech 1994-2018 z pohledu politické reprezentace žen Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha se zaměřuje na analýzu faktorů, které přispívají k vyšší nebo naopak nižší úspěšnosti žen ve volbách do zastupitelstev všech více než šesti tisíc českých obcí v komunálních volbách mezi roky 1994 až 2018. Na základě agregovaných dat jsou analyzovány prostorové vzorce deskriptivní reprezentace žen v českých obcích, stejně jako proměny těchto vzorců mezi volbami, a hledány závislosti mezi mírou politické reprezentace žen v zastupitelstvech obcí a vybranými charakteristikami obcí a jejich populací. Celkově analýza determinantů politické reprezentace žen v českých obcích přinesla zjištění, jež se v některých ohledech liší od závěrů výzkumů v tradičních demokraciích. Jednoznačně nejsilnějším determinantem politické reprezentace žen v českých obcích se ukázala velikost zastoupení žen v předchozím volebním období. Naproti tomu narůstající velikost obcí a vyšší míra soutěživosti působila na úspěšnost žen negativně, tedy v rozporu se zahraničními zkušenostmi. Na druhé straně bližší pohled, pracující s odlišnými velikostními skupinami obcí, ukázal, že negativní vztah mezi narůstající velikostí obce a klesajícím zastoupením žen nenastává okamžitě. Současně nelze konstatovat, že by předchozí zastoupení žen působilo konstantně v různých velikostních skupinách obcí, a právě odlišné působení velikosti obce na zastoupení žen mezi různými velikostními skupinami obcí může stát za obecně malým vlivem této proměnné. I v případě vysvětlování odlišné míry politické reprezentace žen se tudíž jako nezbytná ukazuje potřeba zohlednění odlišné míry politizace českých lokálních systémů a odlišných dopadů fungování volebního systému v různě velkých obcích.


... lokální politika. Komunální volby v České republice v letech 1994-2018 z pohledu politické reprezentace žen [Women and Local Politics: Women's Political Representation in the ... Český svaz žen ... ... Pavel Maškarinec - Ženy a lokální politika Ženy a lokální politika: Komunální volby v České republice v letech 1994-2018 z pohledu politické reprezentace žen Pavel Maškarinec Ženy a lokální politika Komunální volby v České republice v letech 1994-2018 z pohledu politické repreze Maškarinec Pavel. Kniha se zaměřuje na analýzu faktorů, které přispívají k vyšší nebo naopak nižší úspěšnosti žen ve volbách do zastupitelstev všech více než šesti tisíc česk ... Ženy a lokální politika, Komunální volby v České republice ... ... . Kniha se zaměřuje na analýzu faktorů, které přispívají k vyšší nebo naopak nižší úspěšnosti žen ve volbách do zastupitelstev všech více než šesti tisíc českých obcí v komunálních volbách mezi roky 1994 až 2018. Ženy a lokální politika. Pavel Maškarinec. Ženy a lokální politika. Komunální volby v České republice v l...SOUVISEJÍCÍ KNIHY