Protektorát Čechy a Morava 1939–1942

Protektorát Čechy a Morava 1939–1942 - Jan Boris Uhlíř | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Jan Boris Uhlíř
DIMENZE
8,9 MB
NÁZEV SOUBORU
Protektorát Čechy a Morava 1939–1942.pdf


Chcete si knihu přečíst?Protektorát Čechy a Morava 1939–1942 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Boris Uhlíř. Číst Protektorát Čechy a Morava 1939–1942 Online je nyní tak snadné!

POPIS


Tato kniha představuje zásadní zlom v dosavadním nazírání na období protektorátu. Jde o nejobsažnější a nejucelenější monografii na dané téma, jejímž základem jsou unikátní, většinou dosud nikdy nepublikované fotografie z České tiskové kanceláře. Reportéři ČTK byli za protektorátu vysíláni ke všem významným politickým událostem a jejich reportáže proto tvoří jedinečný obraz celého období. Fotografie ČTK doplnil autor Jan B. Uhlíř o vybrané snímky z regionálních archivů České republiky a archivů německých, s důrazem na sbírku Hitlerova osobního fotografa Heinricha Hoffmanna. Aby byla protektorátní každodennost zachycena co nejplastičtěji, byly do tohoto jedinečného souboru fotografií zařazeny i klíčové dobové dokumenty, stejně jako vyhlášky, plakáty a samozřejmě také vybrané titulní strany denního tisku. Kniha je určena především široké veřejnosti, své uplatnění však najde i ve školách všech stupňů jako vynikající doplněk výkladu moderních českých dějin. Chybět by neměla ani v knihovnách institucí státní správy. Její unikátnost spočívá především v celkovém zpracování tématu. Na tento svazek bude navazovat publikace Protektorát Čechy a Morava 1943-1945, která se nyní připravuje


...rát Čechy a Morava (německy Protektorat Böhmen und Mähren) byla část československého území, od 15 ... Protektorát Č+M - Numismatika Zlatá Koruna Ostrava ... ., respektive 16. března 1939 do 8.-9. května 1945 okupovaná nacistickým Německem. Okupované území Německo anektovalo a zřídilo autonomní Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený 16. března 1939 výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Protektorát (lat. protectio - ochrana) je označení pro formu státního zřízení.Jedná se o formálně autonomní státní útvar, který je pod ochranou nebo přímou správou jiného st ... Protektorát Čechy a Morava 1939-1942 levně, cena 287 Kč ... ... .Jedná se o formálně autonomní státní útvar, který je pod ochranou nebo přímou správou jiného státu, příp. společenství států. Protektoráty bývají zřízeny buď na základě mezinárodní smlouvy nebo pouze tak, že dosavadní suverénní stát strpí jeho jednostranné vyhlášení ze ... Protektorát Čechy ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY