Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č. 21/2016

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č. 21/2016 - - | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č. 21/2016.pdf


Chcete si knihu přečíst?Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č. 21/2016 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č. 21/2016 Online je nyní tak snadné!

POPIS


Dvacáté první číslo Sešitu s tématem „Spekulace a umění“ se věnuje estetickým a umělecko-kritickým implikacím tzv. „spekulativního obratu“ v kontinentální filosofii, reprezentovaného proudy jako spekulativní realismus, nový materialismus, objektově orientovaná ontologie či akceleracionismus. Studie, které tvoří kostru tohoto čísla Sešitu, jsou prvními odbornými publikacemi v českém jazyce, jež se neomezují pouze na zprostředkování základní orientace v dané myšlenkové tendenci, nýbrž původním a kritickým způsobem rozvíjejí její podněty. V úvodním textu tohoto čísla se Václav Janoščík za pomoci metafory „mapy a území“, kterou přebírá ze stejnojmenného románu Michela Houellebecqua, vyrovnává s filosofií Quentina Meillassouxa a jejím požadavkem vystoupení našeho poznání směrem k „velkému vnějšku“, ležícímu za hranicemi korelace myšlení a objektu. Tomáš Hříbek nabízí kritiku spekulativního realismu a nového materialismu z pozic analytické filosofické tradice, přičemž se detailně zaměřuje na ontologii Grahama Harmana a její důsledky pro estetiku. Studie Martina Kaplického srovnává Harmanovo myšlení s odkazem Alfreda North Whiteheada a přibližuje postavení estetiky ve filosofických systémech obou těchto myslitelů. Lukáš Likavčan za pomocí pojmu „xenoracionality“ obohacuje reflexi místa estetiky v myšlenkovém rámci spekulativního realismu o problematiku vykročení za hranice antropocentrismu, již na jedné straně otevírá ekologická krize a na druhé straně rozvoj umělé inteligence. Čtyři původní studie jsou doplněny překladem textu Suhaila Malika, který prosazuje vymanění umělecké tvorby z korelacionismu ukotveného v estetické zkušenosti a dochází tak k nezbytnosti zničení současného umění. K tematickému bloku patří také recenze Terezy Stejskalové na antologii Objekt, kterou Václav Janoščík vydal v minulém roce u příležitosti konání stejnojmenné výstavy v galerii Kvalitář. V druhé recenzi tohoto čísla se Milena Bartlová věnuje otázce „patického“ provázání vědecké aktivity s existenciální situací badatele v knize Josefa Vojvodíka a Marie Langerové Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století.


... pro umění, teorii a příbuzné zóny č ... Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č. 16/2014 - KNIHEX ... . 21/2016 . Nakladatel: Akademie výtvarných uměn í 2017 . žádné recenze. Sojka hlídačka ... Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č. 21/2016 Nakladatel: Akademie výtvarných umění ... 2008 / Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 4-5. Tématem dvojčísla 4-5 Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny za rok 2008 je odkaz umělecko-politického hnutí Situacionistická internacionála (1957-1972) a jeho relevance pro dnešek. Tématu se dotýká jeden primární a t ... Sešit pro umění | AVU ... . Tématu se dotýká jeden primární a tři sekundární texty (z nich jeden původní ... Trávit čas knihou Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č. 8/2010! Na našem webu prazskamuzea1918-2018.cz najdete knihu Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č. 8/2010 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vy...SOUVISEJÍCÍ KNIHY