Český časopis historický 1/2016: The Czech Historical Review

Český časopis historický 1/2016: The Czech Historical Review - - | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
9,3 MB
NÁZEV SOUBORU
Český časopis historický 1/2016: The Czech Historical Review.pdf


Chcete si knihu přečíst?Český časopis historický 1/2016: The Czech Historical Review ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Český časopis historický 1/2016: The Czech Historical Review Online je nyní tak snadné!

POPIS


Z obsahu: ŽEMLIČKA Josef Kníže a král v souřadnicích přemyslovského věku (Duke and King in the Framework of the Přemyslid Era) From the beginnings of statehood the Přemyslids reigned under the title of Dukes (dux, princeps). SKOŘEPOVÁ Markéta Kmotrovství jako badatelský problém. K sociálním dějinám raného novověku a 19. století (Godparenthood Relationships as a Research Topic. On the Social History Both of the Early Modern Age and the 19th Century) ŠMIDRKAL Václav Fyzické násilí, státní autorita a trestní právo v českých zemích 1918–1923 … s. 89-115 (Physical Violence, State Authority and Criminal Law in the Czech Lands 1918–1923) PELC Martin Tomáš Garrigue Masaryk a Helena Železná-Scholzová (Tomáš Garrigue Masaryk and Helena Železná- Scholzová)atd.


...ASOPIS HISTORICKÝ / THE CZECH HISTORICAL REVIEW ročník 116 č ... Český časopis historický : Klub historický (Prague ... ... . 1/2018 s. 1-346 . STUDIE / STUDIES. HRBEK Jiří Pro bono publico oeconomico. > Český časopis historický; Český časopis historický ... Published by Institute of History of the Czech Academy of Sciences Adresa / Address: Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 - Nový Prosek Tel.: +420 225 443 337 E-mail: [email protected] ISSN 0862-6111 Časopis Český časopis historický The Czech Historical Review. V archivu najdete starší vydání časopisu Český časopis ... Český časopis historický / The Czech Historical Review 114 ... ... . V archivu najdete starší vydání časopisu Český časopis historický. Je ústředním historickým časopisem, založeným roku 1895, zveřejňujícím významné výsledky bád...SOUVISEJÍCÍ KNIHY