Žehnání matky. Význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století

Žehnání matky. Význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století - Michaela Vlčková | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Michaela Vlčková
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Žehnání matky. Význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století.pdf


Chcete si knihu přečíst?Žehnání matky. Význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Michaela Vlčková. Číst Žehnání matky. Význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století Online je nyní tak snadné!

POPIS


Studie zkoumá význam obřadu žehnání matky po porodu v Čechách a na Moravě v období 16.–21. století. Obřad žehnání matky po porodu se zde chápe jednak jako úvod šestinedělky – introductio mulieris post partum, jehož dějiny začínají v liturgii katolické církve ve 12. století a končí druhým vatikánským koncilem, jednak jako forma žehnání matky obnovená v rámci liturgické reformy druhého vatikánského koncilu – modlitba požehnání na závěr křestních obřadů při křtu dítěte a Ordo benedictionis mulieris post partumdle nového Benedikcionálu. Podstatné pro uchopení tématu jsou rovněž lidové zvyky pojící se s porodem a šestinedělím. V závěru se studie zabývá i současným pojetím obřadu a jeho perspektivami z hlediska liturgicko teologického i socio kulturního. Práce se opírá o prameny liturgické – a to jak církve katolické, tak různých reformačních církví, ve stručnosti i církve pravoslavné. Dále čerpá z homiletické literatury – z českých postill, katolických i evangelických autorů zejména 17. a 18. století a z odborné literatury z oblasti liturgiky a etnografie 19. a 20. století. Kniha je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zaměřuje na dějiny obřadu žehnání matky po porodu; přibližuje biblické pojetí rodičky jako nečisté osoby a následně zkoumá, jak se tento pohled, spolu s dalšími vlivy, promítá do praxe rané církve a do antických křesťanských spisů. Druhá kapitola se zabývá konkrétní podobou obřadu v Čechách a na Moravě v období 16.–20. století. Třetí kapitola je pojednáním o rituálech ukončení šestinedělí v lidové tradici. Ve čtvrté kapitole je stanoven význam obřadu žehnání matky; obřad je zde nahlížen prostřednictvím jednotlivých kategorií rituálů. Pátá kapitola předkládá stručnou reflexi současné praxe žehnání matky a eventuální možnosti praxe budoucí. Studii uzavírá bohatá textová příloha, seznam literatury, anglické a německé resumé a jmenný rejstřík. – Vychází s finanční podporou Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Buděhovicích. .


...í matky Význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16 ... post partum - ABZ.cz: slovník cizích slov ... .—21. století Michaela Vlčková Vydal Filip Tomáš — Akropolis (5. května 1338/43, 140 00 Praha 4, www.akropolis.info) v roce ... Studie zkoumá význam obřadu žehnání matky po porodu v Čechách a na Moravě v období 16.-21. století. Obřad žehnání matky po porodu se zde chápe jednak jako úvod šestinedělky - introductio mulieris post partum, jehož dějiny začínají v liturgii katolické církve ve 12. století a končí druhým vatikánským koncilem, j ... Žehnání matky | Dumknihy.cz - knihy po všech stránkách ... . století a končí druhým vatikánským koncilem, jednak jako forma žehnání matky obnovená v rámci ... Michaela Vlčková: Žehnání matky. Význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století ... Michaela Vlčková: Žehnání matky. Význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21 ... KATALOGIZACE V KNIZE — NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vlčková, Michaela...SOUVISEJÍCÍ KNIHY