Poruchy osobnosti

Poruchy osobnosti - Ján Praško, | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Ján Praško,
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Poruchy osobnosti.pdf


Chcete si knihu přečíst?Poruchy osobnosti ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ján Praško,. Číst Poruchy osobnosti Online je nyní tak snadné!

POPIS


První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie. Práce uvádí přehled ustavených skupin poruch osobnosti (paranoidní, schizoidní, disociální, emočně nestabilní, histriónská, anxiozní - vyhýbavá, závislá, narcistická) i některé skupiny, které jsou výzkumem teprve navrhovány. Zabývá se vývojem poruch osobnosti od dětství a v průběhu dospělosti a možnostmi léčby. Protože problematika poruch osobnosti (psychopatií) má závažné sociální souvislosti, práce osloví nejen psychiatry, psychoterapeuty a klinické psychology, ale i sociální pracovníky, kriminology, etopedy a výchovné poradce a také studenty příslušných oborů. Práce je doplněna řadou kazuistik.


...osobnosti (dřívějším názvem psychopatie nebo též anomální osobnost) ... Poruchy osobnosti - Zdravě.cz ... . Jedná se o poruchy - osobnostní odchylky, nikoli o duševní nemoci (psychózy, schizofrenie a bipolární afektivní nemoci), spolu s nimi mohou být nejčastěji přidruženy poruchy neurotické, představují soubor trvalých povahových odchylek vytvářejících nevyváženou (disharmonickou) nebo ... Poruchy osobnosti se dříve nazývaly "psychopatie". Na pojmu samotném není nic špatného, jde o složeninu, která má význ ... PORUCHY OSOBNOSTI | Příčiny poruch osobnosti, typy poruch ... ... . Na pojmu samotném není nic špatného, jde o složeninu, která má význam zhruba "chorobná psychika". Pojem "psychopat" se ale v běžné řeči usídlil jako nadávka a byl proto nahrazen pojmem "porucha osobnosti". Jako poruchy osobnosti (resp. specifické poruchy osobnosti dle mezinárodní klasifikace nemocí) se označují trvalé povahové odchylky od normy v případě, že výrazně snižují kvalitu života dotyčného, jeho okolí, nebo jsou přítomny oba aspekty. Jde o častou komorbiditu u psychiatrických a adiktologick...SOUVISEJÍCÍ KNIHY