Indie očima Evropanů: Konceptualizace náboženství v teologii a orientalistice

Indie očima Evropanů: Konceptualizace náboženství v teologii a orientalistice - Martin Fárek | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Martin Fárek
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Indie očima Evropanů: Konceptualizace náboženství v teologii a orientalistice.pdf


Chcete si knihu přečíst?Indie očima Evropanů: Konceptualizace náboženství v teologii a orientalistice ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Martin Fárek. Číst Indie očima Evropanů: Konceptualizace náboženství v teologii a orientalistice Online je nyní tak snadné!

POPIS


Hlavní tezí publikace Martina Fárka je tvrzení, že ačkoliv orientalistické či religionistické zkoumání zdánlivě předkládá nezkreslené, ba objektivní interpretace indických tradic, ve skutečnosti jde o pokřivené obrazy odkazující především k vlastní evropské kultuře badatelů. Konceptualizace náboženství je v Evropě klíčovým tématem diskusí již po celá staletí a zejména touto optikou je dosud Indie nahlížena. Teoretickým rámcem analýz náboženství však zůstávají implicitní východiska křesťanského myšlení. Při důkladném zkoumání se ukazuje, nakolik jsou orientalistika i další humanitní obory stále ještě ovlivněny původně teologickým rámcem. Autor při své analýze navazuje na aktuální mezinárodní diskuse a práce renomovaných badatelů, především na výzkumný program S. N. Bálagangádhary. Fárkova studie přináší výsledky originálního výzkumu několika klíčových témat: problémů s interpretací indických tradic jakožto náboženských, které daly vzniknout tzv. hinduismu, buddhismu a dalším. Pozoruhodným tématem je dále evropské zacházení s indickou minulostí, které se odráží v neukončených debatách o tom, zda Indové původně měli či neměli historické vědomí. Autor přináší také nové podněty zakutální mezinárodní diskuse teorie o příchodu Árjů do Indie. Věnuje se rovněž sporným interpretacím díla významného reformátora Rámmóhana Ráje. Práce je podnětnou a nepochybně provokativní studií pro indology, religionisty, teology, historiky, ale také pro antropology a zájemce o dějiny myšlení.


... se rovněž sporným interpretacím díla významného reformátora Rámmóhana Ráje ... DOC Antropologický Slovník ... . Práce je podnětnou a nepochybně provokativní studií pro indology, religionisty, teology, historiky, ale také pro antropology a zájemce o dějiny myšlení. (konceptualizace náboženství v teologii a orientalistice) Fárek, Martin: Indie očima Evropanů V lecčems je tato publikace snad až provokativní a autorův postoj k pojmu „hinduismus" se zdá jako příliš radikální. Nemusíme také nutně přistupovat na autorovu negativistickou terminologii a mluvi ... Doteky andělů Cattacan, s.r.o. ... . Nemusíme také nutně přistupovat na autorovu negativistickou terminologii a mluvit o „deformacích", k nimž nutně dochází při mezikulturním dialogu. Kniha: Indie očima Evropanů: Orientalistika, teologie a konceptualizace náboženství - Martin Fárek Fungujeme! Vážení zákazníci...SOUVISEJÍCÍ KNIHY