Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení

Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení - Ivo Pospíšil (ed.), | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Ivo Pospíšil (ed.),
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení.pdf


Chcete si knihu přečíst?Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ivo Pospíšil (ed.),. Číst Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kolektivní svazek Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení je další z ediční série Brněnské texty k slovakistice, která vznikla roku 1998 v souvislosti se založením slovakistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Témata byla různá, směřovala však především k česko-slovenskému vztahu a jeho různým aspektům. Stranou nezůstávaly ani minuciózní sondy do prózy, poezie a třeba i konkrétních literárních směrů (postmodernismus) i do jazyka a jeho současných proměn. Tento svazek patří právě k tomuto typu. Poezie je zřetelně dominantním slovesným projevem v obou literaturách, i když jí zdatně, hlavně kvantitativně, ale i kvalitativně konkuruje – zejména od 20. století – próza. Brněnské texty k slovakistice mají jednu konstantní vlastnost, jíž se odlišují od různých edic, které se snaží programově vyhýbat problematickým, delikátním místům v česko-slovenském vztahu. Nehledě na všechna ujišťování, naše národy se dobře neznají a spíše si o sobě vytvářejí různé falešné představy, stereotypy nebo iluze anebo – a to je ještě mnohem horší – o svých vzájemných vztazích a svém poznávání nepřemýšlejí v domnění, že v předpokládaném světě finančních trhů je to stejně jedno: stačí, že naše jazyky jsou vzájemně srozumitelné a na trhu práce a v kosmopolitním světě se rozhodně domluvíme. To vše vyplývá především z neznalosti minulosti a přítomnosti obou národů; je to s podivem, když si představíme vlnu slovenské imigrace do českých zemí a současnou, jak se tvrdí, informační a vzdělanostní společnost. Je to však právě naopak, známe se stále méně a hůře, pod svícnem bývá největší tma. Proto Češi nerozumějí slovenským pohnutkám, které vedly k vzniku dvou samostatných slovenských států, proto Slováci neznají elementární fakta z českých dějin středověkých ani novověkých, nevědí, jak Češi prožívali léta 1939-1945 a co byly Země koruny české a jaký měly statut.To se v míře ještě větší týká české a slovenské literatury a zvláště poezie. Poezie se často vzývá, ale nečte se, je chápána jako něco příliš elitního a ezoterického, v dnešním světě nepřípadného. Je tedy téma Poezie na ose slovo a mlčení páteřním tématem celé edice Brněnských textů k slovakistice. Poezie tu má řadu poloh a evokuje řadu myšlenkových okruhů.


... A SLOVENSKÁ POEZIE: SLOVO A MLČENÍ Kolektivnímonografie IvoPospíšil AnnaZelenková (eds) Českáasociaceslavistů Brno Kolektivní svazek Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení je další z ediční série Brněnské texty k slovakistice, která vznikla roku 1998 v souvislosti se založením slovakistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity ... Z nášho ústavu - Slovakistika na FF MU ... . Témata byla různá, směřovala však především k česko-slovenskému vztahu a jeho různým aspektům. Česká a slovenská poezie: Slovo a mlčení. Autoři: POSPÍŠIL Ivo ZELENKOVÁ Anna. Druh: Editorství odborné knihy Fakulta / Pracoviště MU: Filozofická fakulta Citace: Chci studovat Bakalářské a magisterské studium Navazující magisterské studium ... Kolektivní svazek Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení je da ... Erik Jakub Groch - Výberová bibliografia | Literárne ... ... . Česká a slovenská poezie: Slovo a mlčení. Autoři: POSPÍŠIL Ivo ZELENKOVÁ Anna. Druh: Editorství odborné knihy Fakulta / Pracoviště MU: Filozofická fakulta Citace: Chci studovat Bakalářské a magisterské studium Navazující magisterské studium ... Kolektivní svazek Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení je da...SOUVISEJÍCÍ KNIHY