Když království sestoupilo z nebes

Když království sestoupilo z nebes - Jiří Prosecký | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Jiří Prosecký
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Když království sestoupilo z nebes.pdf


Chcete si knihu přečíst?Když království sestoupilo z nebes ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Prosecký. Číst Když království sestoupilo z nebes Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha obsahuje všechny dosud známé sumerské a akkadské chronografické texty, kroniky, královské seznamy a seznamy eponymů, z oblasti starověké Mezopotámie od konce 3. tisíciletí do 3. století př. Kr. (od období III. dynastie z města Uru do konce vlády perských panovníků). Poprvé jsou zde v českém překladu v úplnosti shromážděny historiografické prameny, např. Sumerský královský seznam, Dynastická kronika, Kronika pádu města Ninive, Nabonidova kronika, Kýrův válec a mnohé další. Překlady uvádějí obsáhlé studie, které pramenné texty zasazují do historického rámce i osvětlují jejich souvislosti s dalšími druhy mezopotamského písemnictví. Tyto chronografické texty tvoří základ moderních znalostí o dějinách starověké Mezopotámie.


...rálovství sestoupilo z nebes. Člověk | 06 ... Jiří Prosecký - Trh knih - můj antikvariát online ... .08.2015. Otázka, kdy byla nejstarší (původní) podoba Sumerského královského seznamu sepsána, zůstává stále předmětem sporů a diskusí. V úvahu přicházela tři možná data. Když království sestoupilo z nebes mu králů vládnou 150t 0 let a jeho Balíc syn h (stejn seě jmenuje jedna z významnýc řeh k v Iráku!) 410 let. Motiv pastýře (případn i rolníka)ě , kter seý stan králee m (vladykou, knížetem), je jedním z typických obrazů mytického myšlen v pohádkácí h a legendách. Kniha: Když království sestoupilo z nebe ... PDF Když království sestoupilo z nebes. Nové výklady ... ... . Kniha: Když království sestoupilo z nebes Autor: Jiří Prosecký Jedná se např. o Sumerský královský seznam, Kroniku pádu města Ninive nebo o Nabo...SOUVISEJÍCÍ KNIHY