Germanizovat a vysídlit: Nacistická národnostní politika v českých zemích

Germanizovat a vysídlit: Nacistická národnostní politika v českých zemích - Detlef Brandes | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Detlef Brandes
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Germanizovat a vysídlit: Nacistická národnostní politika v českých zemích.pdf


Chcete si knihu přečíst?Germanizovat a vysídlit: Nacistická národnostní politika v českých zemích ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Detlef Brandes. Číst Germanizovat a vysídlit: Nacistická národnostní politika v českých zemích Online je nyní tak snadné!

POPIS


Ve své nejnovější práci se Detlef Brandes zabývá především opatřeními a plány nacistického Německa ohledně dalšího nakládání s českým obyvatelstvem Protektorátu Čechy a Morava, které zahrnovaly „rasové“ hodnocení, asimilaci, přesídlování a začlenění do Velkoněmecké říše. Cílem „národnostní politiky“ bylo okupovaný prostor germanizovat. Autor popisuje nejen konkrétní události mezi roky 1938–1945, ale sleduje i dlouhodobé cíle třetí říše, pro jejichž realizaci mohly být během války položeny základy a měly být dokončeny až po vítězství tažení na východě. Všímá si situace jak v Protektorátu, tak i v tzv. Říšské župě Sudety. Na základě zevrubného studia protektorátních dokumentů dokládá, že význam Protektorátu pro německý zbrojní průmysl vyžadoval opatrnější germanizační politiku než třeba v Polsku, protože zde panovaly obavy ze sabotáží a odporu českého obyvatelstva, které by mohly narušit plynulost a výkon výroby. Germanizační záměry a opatření většího rozsahu byly tedy připravovány částečně skrytě – vyvlastňováním v rámci rozšiřování vojenských prostorů, restrikcemi českého školství nebo „rasovým hodnocením“ českého obyvatelstva maskovaným lékařskými prohlídkami. Rasová kategorizace měla vymezit obyvatelstvo vhodné k asimilaci (což byla většina), zbylí „rasově nestravitelní“ měli být po skončení války odsunuti na východ a tam eliminováni. Jak autor dokládá, Češi měli postupně ztratit znaky kulturního národa, tomu mělo napomoci zavření českých vysokých škol, výrazná redukce českých středních škol, povinná dvojjazyčnost s upřednostněním němčiny. Česká inteligence měla být omezena a předpokládalo se, že se Češi převážně vyučí dělnickým profesím. Naproti tomu nacistická správa protežovala „etnické Němce“, snažila se vytvořit německé koridory bez českého obyvatelstva či podporovala německé kulturní spolky. Rovněž z arizace židovského majetku profitovali především etničtí či protektorátní Němci. Brandesova kniha je pro českého čtenáře velmi cenná tím, že na základě archivních údajů detailně a věcně informuje o průběhu a rozsahu vyvlastňování a odsunu českého obyvatelstva po záboru Sudet i po vyhlášení Protektorátu, jakož i o rozsahu germanizačních plánů a míře jejich realizace německými a protektorátními úřady. Pečlivě vytvářená mozaika, složená z nesčetných archivně podložených faktů, mezi jiným jasně ukazuje, že nelze zpochybňovat dlouhodobé nacistické záměry, mířící k násilné „rasové“ selekci a následné asimilaci většiny českého obyvatelstva. Autor rovněž na základě studia nacistické germanizační politiky přesvědčivě dovozuje, že tyto snahy zavdaly československé exilové vládě důvody k pozdějšímu odsunu německého obyvatelstva. Rovněž orientaci na SSSR pak shledávala exilová vláda méně nebezpečnou než germanizační záměry okupační správy.


...ovat a vysídlit Nacistická národnostní politika v českých zemích ... Německá okupace Čech, Moravy a Slezska - Wikipedie ... ... které v českých zemích vytvářeli německy mluvící obyvatelé. ... Cílem „národnostní politiky ... Germanizovat a vysídlit: Nacistická národnostní politika v českých zemích Detlef Brandes Nakladatel: Prostor 2015 Germanizovat a vysídlit. Nacistická národnostní politika v českých zemích. PROSTOR. Detlef BranDes: Germanizovat a vysíDlit. 4 . E D I C E. O B Z O R. Charles de Gaulle . 5. Detlef Brandes. GERMA ... Germanizovat a vysídlit. Nacistická národnostní politika v ... ... . 4 . E D I C E. O B Z O R. Charles de Gaulle . 5. Detlef Brandes. GERMANIZOVAT. A VYSÍDLIT. Nacistická národnostní . politika v českých zemích. přeložil Petr Dvořáček. Germanizovat a vysídlit. Nacistická národnostní politika v českých zemích 2015; Sudetští Němci v krizovém roce 1938 2012; Exil v Londýně 1939-1943 2003; všech 7 knih autora. Kniha Germanizovat a vysídlit. Nacistická národnostní p...SOUVISEJÍCÍ KNIHY