Kapitoly z analytické filosofie

Kapitoly z analytické filosofie - Jaroslav Peregrin | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Jaroslav Peregrin
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Kapitoly z analytické filosofie.pdf


Chcete si knihu přečíst?Kapitoly z analytické filosofie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jaroslav Peregrin. Číst Kapitoly z analytické filosofie Online je nyní tak snadné!

POPIS


Historicky koncipované pojednání o hlavních problémech, se kterými se potýkala analytická filosofie 20. století. Podrobně rozebírá příčiny vzniku analytické filosofie a vývoj jejích názorů na lidské poznání, jazyk a svět. Jde o čtivě napsanou práci, která zaplňuje mezeru v české literatuře o analytické filosofii. Kniha je završením autorových více než deseti let přednášení a publikování k těmto tématům a svou odborností a srozumitelností bude i vhodným textem pro studenty vysokých škol.


... Jaroslav Peregrin - Kapitoly z analytické filosofie 7 0peregrin12 ... Literatura :: Pawco-Blog ... .qxd 7.5.2005 20:10 Page 7. Logický atomismus 84 Teorie typů 88 Meze Russellovy filosofie 90 „Vědecký světový názor nezná neřešitelné záhady": RUDOLF CARNAP a Vídeňský kruh Vídeňský kruh 95 Analytická filosofie je jeden z hlavních proudů současné filosofie.Vznikl na počátku 20. století, během nějž se stal v anglicky mluvících zemích natolik dominantním, že se někdy mluví o tzv. anglosaské filosofii (v protikladu ke kontinentální filosofii) ... Kniha: Kapitoly z analytické filosofie (Jaroslav Peregrin ... ... . anglosaské filosofii (v protikladu ke kontinentální filosofii).Hlavními iniciátory byli Gottlob Frege, Bertrand Russell a George Edward Moore, významnými představiteli pak Rudolf ... Kapitoly z analytické filosofie. Jaroslav Peregrin . Historicky koncipované pojednání o hlavních problémech, se kterými se potýkala analytická filosofie 20. století. Podrobně rozebí...SOUVISEJÍCÍ KNIHY