Pavel z Tarsu a jeho svět

Pavel z Tarsu a jeho svět - Mireia Ryšková | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Mireia Ryšková
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Pavel z Tarsu a jeho svět.pdf


Chcete si knihu přečíst?Pavel z Tarsu a jeho svět ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Mireia Ryšková. Číst Pavel z Tarsu a jeho svět Online je nyní tak snadné!

POPIS


Monografie je první původní českou prací, která se v takové hloubce a takovém rozsahu zabývá jednou z nejvýraznějších postav raného křesťanství Pavlem z Tarsu. Tento vzdělaný diasporní Žid se po setkání se zmrtvýchvstalým Pánem stal zřejmě nejhorlivějším hlasatelem evangelia a právě díky jeho nasazení a schopnostem se nová víra úspěšně prosadila v pohanském prostředí. Kniha na pozadí reálií soudobého helénistického světa sleduje Pavlovu židovskou formaci a myšlenkový obzor před obrácením, pokouší se rekonstruovat základní chronologii jeho života, zevrubně pojednává o Pavlově misijním působení a přináší rozbor jeho literární činnosti i základních témat jeho teologie. Ve snaze podat co nejúplnější syntetický obraz Pavlovy osobnosti se nevyhýbá ani problematickým okruhům a sporným otázkám. Zvláštní pozornost je věnována Pavlovu názoru na rodinu a sexualitu. Kniha není určena pouze biblistům a specialistům na rané církevní dějiny, ale i širší odborné veřejnosti a všem poučeným zájemcům o téma počátků křesťanství.


...Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, hebrejsky שָׁאוּל מִטַּרְסוֹס (Ša'ul mi-Tarsos), česky také Saul či Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických postav, o jejíchž osudech vypráví Nový zákon ... Pavel z Tarsu a jeho svět - Ryšková Mireia | Knihkupectví ... ... .Je řazen mezi apoštoly, přestože mezi původních dvanáct nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal, kromě zázraku obrácení na cestě do Damašku. Pavel z Tarsu a jeho svět . Július Pavelčík, 4.7. 2016 KNIHA - Mireia Ryšková (s exkursy Sylvy Seifertové): Pavel z Tarsu a jeho svět. Karolinum, Praha 2014, 502 s., ISBN 978-80-246-2333-7. Pavel z Tarsu a jeho svět - Mireia Ryšková, Monogr ... Pavel z Tarsu a jeho svět - Karolinum ... . Július Pavelčík, 4.7. 2016 KNIHA - Mireia Ryšková (s exkursy Sylvy Seifertové): Pavel z Tarsu a jeho svět. Karolinum, Praha 2014, 502 s., ISBN 978-80-246-2333-7. Pavel z Tarsu a jeho svět - Mireia Ryšková, Monografie je první původní českou prací, která se v takové hloubce a takovém rozsahu zabývá jednou z nejvýraznějších postav raného k...SOUVISEJÍCÍ KNIHY