Filosofie mysli

Filosofie mysli - Michal Polák | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Michal Polák
DIMENZE
2,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Filosofie mysli.pdf


Chcete si knihu přečíst?Filosofie mysli ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Michal Polák. Číst Filosofie mysli Online je nyní tak snadné!

POPIS


„Filosofie mysli je jedním z pozoruhodných příspěvků k vysvětlení povahy a funkce lidské mysli. Tento filosofický obor je dnes přirozenou součástí kognitivní vědy. Ačkoli jsou jeho výsledky do značné míry teoretickou reflexí problematických aspektů lidské mysli, přibývá filosofických studií, které aplikují jakožto nedílnou součást této reflexe výsledky empirických věd, zejména neurověd. Perspektiva filosofie mysli proto spočívá v teoretické analýze problémů mysli úzce propojené s empirickými poznatky.Tato kniha pojednává o klasických problémech a koncepcích filosofie mysli, jako je ontologický dualismus, analytický behaviorismus, fyzikalismus, teorie identity, funkcionalismus, naturalismus, reprezentacionismus, kauzalita mysli a těla, Jáství. Zároveň se však pokouší ukázat, že klíčovou složku filosofické debaty o mentálním představuje otázka, zda při pohledu na naši vlastní mysl má či nemá perspektiva první osoby sehrát podstatnou roli. Podle autora jsou data získaná z perspektivy první osoby nepostradatelná pro výzkum řady problémů ve filosofii mysli a v kognitivní vědě vůbec.“


...losofie mysli je obor filosofie, který studuje povahu mysli, duševních schopností a vědomí a jejich vztah k fyzickému tělu, především k mozku ... Kniha: Filosofie mysli (Michal Polák) | Martinus ... .. Za ústřední téma filosofie mysli se obvykle považuje tzv. problém mysli a těla (též psychofyzický problém).Existují ovšem i další sporné otázky, které se netýkají vztahu mysli a fyzického těla. Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje ().Hledání pravdivého poznání, smyslu a dobrého života prostředky reflexe, racionální argumentace a diskuse ... Funkcionalismus je filozofický ... Kniha: Filosofie mysli (Michal Polák) | Martinus ... .Hledání pravdivého poznání, smyslu a dobrého života prostředky reflexe, racionální argumentace a diskuse ... Funkcionalismus je filozofický směr, který se snaží zodpovědět na otázku mind/body problému.I kdy...SOUVISEJÍCÍ KNIHY