Česká literatura 2/2014

Česká literatura 2/2014 - - | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Česká literatura 2/2014.pdf


Chcete si knihu přečíst?Česká literatura 2/2014 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Česká literatura 2/2014 Online je nyní tak snadné!

POPIS


StudiePETR VOIT Česká knižní kultura doby Václava Hájka z Libočan. Na okraj jednoho badatelského vakua Stať nahlíží literární terén vymezený koncem 15. století a rokem 1553 čili dobou, v níž žil a tvořil první skutečný český spisovatel Václav Hájek z Libočan, autor Kroniky české (1541), překladatel a adaptátor několika staročeských děl.MICHAL CHARYPAR„Národ nezná odpuštění“: Expatriace Karla Sabiny v srpnu 1872 Studie sleduje detailním způsobem okolnosti tzv. „národního soudu“ nad Karlem Sabinou, který byl v létě 1872 odhalen jako konfident pražské policie a na základě toho přinucen českými vlastenecko-politickými kruhy k emigraci z Čech a k zastavení své oficiální činnosti jako spisovatele.ALEŠ HAMANProlegomena k parnasismu V české literatuře 19. století vznikla na sklonku sedmdesátých a osmdesátých let vývojová fáze, která bývala tradičně charakterizována jako etapa generace lumírovsko-ruchovské; týkala se převážně tvorby básnické reprezentované významnými autory, kteří byli hlavními přispěvateli literárních časopisů Ruch a Lumír,v nichž se od konce let šedesátých a od první poloviny let sedmdesátých soustředily hlavní osobnosti této generace: Sládek, Čech, Vrchlický, Zeyer.LUBOMÍR DOLEŽELHra s ich-formou v díle Bohumila Hrabala Studie je ke stažení zde. DiskuseNÁRODNÍ HUMANISMUS V DISKUZIProgramová studie Petra Voita, jež otevírá přítomné číslo České literatury, vyzývá k přehodnocení náhledu na humanistické písemnictví v českých zemích.EDUARDO FERNÁNDEZ COUCEIRO O národním humanismu, jeho domnělém zakladateli a takzvaném manifestu Dodnes obecně platný pojem národní humanismus, chápaný jako vědomě utvořená skupina literátů s proklamovaným vůdcem, zakládacím manifestem a konkrétním literárním programem, je produkt dlouhotrvajícího mýtotvorného procesu, který počal v 19. století a vyvrcholil v české povalečné marxisticko-nacionalisticky laděné literární historiografii.JAN MALURA O národním humanismu, jeho domnělém zakladateli a takzvaném manifestu Článek vstupuje do diskuse o literárněhistorickém konceptu tzv. národního humanismu. Připomíná genezi této kategorie v 19. století a zdůrazňujezejména úlohu Josefa Truhláře, významného literárního historika a znalce humanistického písemnictví. LUCIE STORCHOVÁ Vědecké reprezentace renesančního humanismu a utváření kolektivních kulturních identit Stať poukazuje na to, jak starší historické a literární bádání o renesančním humanismu souviselo s aktuálními politikami českého národního společenství. TOMÁŠ HAVELKA Všehrd, humanismus a literární historici Příspěvek polemizuje s metodologickým pojetím studie E. F. Couceira, poukazuje na nezmíněné nebo zkreslené aspekty problematiky tzv. českého národního humanismu; zejména upozorňuje na nutnost vnímat literární interpretace na základě dobových determinací.


...ion: Česká literatura is a peer-reviewed journal published six times a year by the Institute for Czech Literature, the Academy of Sciences of the Czech Republic ... Igor Pilshchikov - Faculty - Department of Slavic, East ... ... . It focuses on research into history and poetics, the contexts and functions of Czech literature and the issues surrounding Czech and world literary studies theory. Česká literatura 2/2014 Nakladatel: Ústav pro českou literaturu AV EAN: ISBN: Popis: 1× kniha, brožovaná, 172 stran, česky Rozměry: 14 × 20,6 cm Rok vydání: 2014 (1. vydání) ... Description: Česká literatura is a peer-reviewed journal published six times a year by the Institute for Czech Literature, the Academy of Scienc ... Radomír Dolanský životopis | Databáze knih ... . vydání) ... Description: Česká literatura is a peer-reviewed journal published six times a year by the Institute for Czech Literature, the Academy of Sciences of the Czech Republic. It focuses on research into history and poetics, the contexts and functions of Czech literature and the issues surrounding Czech and world literary studi...SOUVISEJÍCÍ KNIHY