Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014: poznámkové znění

Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014: poznámkové znění - Nina Bachroňová, | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Nina Bachroňová,
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014: poznámkové znění.pdf


Chcete si knihu přečíst?Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014: poznámkové znění ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Nina Bachroňová,. Číst Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014: poznámkové znění Online je nyní tak snadné!

POPIS


Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový zákon o obchodních korporacích, důležitý právní předpis pro všechny, kteří mají co do činění s obchodními společnostmi nebo družstvy – společníky, akcionáře, jednatele, prokuristy, členy představenstev.Nový zákon o obchodních korporacíchNový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), „nahrazuje“ s účinností od 1. ledna 2014 dosavadní obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.). Jedná se o zcela nový právní předpis, nikoliv předpis novelizovaný.Podstatou úpravy nového zákona je úprava obchodních společností. Komentáře v knize k jednotlivým paragrafům proto mj. vysvětlují i důvod, proč bylo to které ustanovení do právního předpisu zařazeno.Jaké důležité změny nový zákon přináší?U společnosti s ručením omezeným je novinkou zejména možnost vydávání různých druhů podílů, minimalizace základního kapitálu a změna u zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným.V rámci společnosti akciové je třeba zdůraznit zejména změny v organizační struktuře – k našemu tradičnímu uspořádání se nově přidává možnost zvolit si tzv. monistický systém řízení jen s jedním silným orgánem, kterým je správní rada.Praktický rádce pro orientaci v obchodním právuCílem autorského kolektivu této knihy je předložit široké, zejména neprávnické veřejnosti, text nového zákona o obchodních korporacích se stručnými, přesto však výstižnými, poznámkami, jež srozumitelně vysvětlují podstatu jednotlivých ustanovení zákona a které pomohou k rychlé orientaci v novém zákoně. Knihu ovšem jako praktického pomocníka ocení i praktikující právníci i členové orgánů a zaměstnanci korporací.


...zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a ... Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným ... ... ... Zobrazit celý text Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014 poznámkové znění Nový zákon o obchodních korporacích Nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), „nahrazuje" s účinností od 1. ledna 2014 dosavadní obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.). Jedná se o zcela nový právní předpis, nikoliv ... Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech ... ... .). Jedná se o zcela nový právní předpis, nikoliv předpis novelizovaný. Zákon č. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Všechny informace o produktu Kniha NOVÝ ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH 2014 - Hejda,Bachroňová, Divišová,Finger, Machala,Prosser, Vaně...SOUVISEJÍCÍ KNIHY