Od konfliktu ke smíření: Česko-německé vztahy ve 20. století očima katolické církve

Od konfliktu ke smíření: Česko-německé vztahy ve 20. století očima katolické církve - Jaroslav Šebek | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Jaroslav Šebek
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Od konfliktu ke smíření: Česko-německé vztahy ve 20. století očima katolické církve.pdf


Chcete si knihu přečíst?Od konfliktu ke smíření: Česko-německé vztahy ve 20. století očima katolické církve ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jaroslav Šebek. Číst Od konfliktu ke smíření: Česko-německé vztahy ve 20. století očima katolické církve Online je nyní tak snadné!

POPIS


Využijme každou příležitost k tomu, aby si lidé konečně odpustili. Přispějme svým dílem ke smíření a odolávejme všem pokusům o znovuoživení nenávisti.“ (Apel našich biskupů u příležitosti 60. výročí konce 2. světové války)„Smíření je vždy křehký kvítek. Přiznat vinu není lehké, ale ještě těžší je vinu odpustit… Radikální smíření je možné pouze s Boží pomocí, za přímluvy našich svatých zemských patronů a za pomoci takových lidí, jakým je Miloslav kardinál Vlk.“ (Mons. Anton Otte)Kniha odkrývá méně známá fakta a události, jež vedly k tragickému rozchodu Čechů a Němců, ale rovněž následné kroky ke smíření a úsilí o uzdravení způsobených ran. Vysídlení Němců mělo rozměr politický, kulturní i duchovní. Autor si klade závažné otázky: Uměli Němci přiznat svůj podíl viny? Chápou Češi poválečné vyhánění Němců jako bezpráví, nebo jen jako logický důsledek válečných hrůz? Jak začala obnova vzájemných vztahů v dobách komunismu a co tyto vztahy upevňuje po listopadu 1989? Jakou roli sehrál v německo-českém smiřování kardinál Miloslav Vlk? Které smírčí iniciativy slavily největší úspěch u mladých lidí a které u obcí, škol a spolků? Došlo vůbec k uzdravení vztahů, nebo je česko-německé sousedství i nadále ohrožováno jedem nacionalismu?


...iktu ke smíření: Česko-německé vztahy ve 20 ... Karmelitánské nakladatelství | Zboží.cz ... . století očima katolické církve. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2013, 176 s. ŠEBEK, Jaroslav, PEHR, Michal, Československo a Svatý stolec: Od nepřátelství ke spolupráci (1918-1928) I. Úvodní studie. Praha. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 2013 ... Kniha: Od konfliktu ke smíření - Česko-německé vztahy ve 20. století očima katolické církve - Jaroslav ... Od konfliktu ke smíření - Česko-německé vztahy ve 20 ... ... . století očima katolické církve - Jaroslav Šebek Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od konfliktu ke smíření(Šebek Jaroslav) - „Využijme každou příležitost k tomu, aby si lidé konečně odpustili. Přispějme svým dílem ke smíření a odolávejme všem pokusům o znovuoživení nenávisti."//(Apel našich biskupů u příle...SOUVISEJÍCÍ KNIHY