Náročné dospívání urozených: Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750)

Náročné dospívání urozených: Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) - Jiří Kubeš | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Jiří Kubeš
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Náročné dospívání urozených: Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750).pdf


Chcete si knihu přečíst?Náročné dospívání urozených: Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Kubeš. Číst Náročné dospívání urozených: Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) Online je nyní tak snadné!

POPIS


Jedním ze stěžejních témat, které se stále řeší, byla, je a bude výchova a vzdělání šlechty v raném novověku, jež pomohla urozeným udržet jejich výsadní postavení. Právě ve výzkumu tohoto tématu spatřují historici poprávu klíč k pochopení specifického šlechtického myšlení a chování, respektive ke konstrukcijejich stavovské identity, jež byla založena na neustálém zdůrazňování vlastní sociální výjimečnosti, propracovaném systému odlišnosti od ostatních sociálních vrstev a kulturní hegemonii. Urození měli na osvojení norem a způsobů chování svého stavupřibližně prvních dvacet let svého života, jednalo se tedy o postupný proces, jenž vrcholil během tzv. kavalírských cest. Jednou z klíčových otázek této práce je, zda se v důsledku těchto procesů postupně měnila i kavalírská cesta, zda musela znovu a znovu připravit mladé šlechtice na všechny společenské novinky, aby i oni dokázali obhájit či dokonce rozšířit výjimečné postavení svých předků ve stále se proměňujícím světě.


...né dospívání urozených: kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) ... Untitled - Státní oblastní archiv v Praze - Nakupování ... . Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. 463 s. ISBN 978-80-7415-071-5 . Kniha: Náročné dospívání urozených -- Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) - Jiří Kubeš Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Náročné dospívání urozených: Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) Jiří Kubeš Nakladatel: Nová tiskárna Pelhřimov 2013 Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705 2004 Náročné dospívání urozených - Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) 2013 Šlechtic v Horním Slezsku: vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) 2011 N ... Jiří Kubeš knihy | Databáze knih ... .-20. století) 2011 N...SOUVISEJÍCÍ KNIHY