Konec starých časů

Konec starých časů - Vladislav Vančura | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Vladislav Vančura
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Konec starých časů.pdf


Chcete si knihu přečíst?Konec starých časů ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vladislav Vančura. Číst Konec starých časů Online je nyní tak snadné!

POPIS


Jedním z Vančurových umělecky nejdokonalejších děl je román Konec starých časů. Jde o pásmo volně propojených epizodických příhod naplněných rošťáckým humorem a kousavou ironií, jehož poselství je dodnes aktuální. Vančura v něm odkrývá obecné společensko-politické problémy a prostřednictvím ústřední postavy knížete Alexeje Megalrogova – novodobé inkarnace barona Prášila – nastavuje zrcadlo všem těm „novým“ plebejským zbohatlíkům, ovšem nejen jim, ale i nám a sobě samotnému. Je kritikou slabostí našeho moderního způsobu života, jeho malichernosti, lpění na falešných jistotách a materiálních požitcích. Stát na pokraji lesa, když vane silný vítr, tlouci se v dubinách, osychat, mrznout, bloudit, hladovět, mít dobrou naději a důvěřovat světu, to je heslo knížete Alexeje.Milan Kundera ve svém Umění románu líčí Megalrogova jako jednu z nejvirtuózněji vytvořených postav české literatury a dodává: „Je invazí komediantské velikosti do světa upřímné malosti.“ Sám autor o něm ústy vypravěče, knihovníka Spery, říká: Pusťte k vodě všechna selhávající pravidla a představte si knížete Alexeje tak, jak byl: Vznešený drzý mluvka, a přece nikoho nezrazující, výsměšný a shovívavý, nestálý a věrný, lhář mluvící pravdu, řemeslný dlužník, vyděrač, kurvář, podvodník a současně vznešený pán, kníže, o němž se za našich dob nikomu nesní...


...TARÝCH ČASŮ, tato vančurovská reflexe jednoho z nejlyričtějších a nejhlubších českých režisérů, je podobně truchlivou bilancí prasečkářství prvorepublikového agrárnictví ... Konec starých časů - Jaroslav Žák | KOSMAS.cz - vaše ... ... . Bláznivý kníže, jehož nejsilnějším rysem je přesvědčivá nepřesvědčivost, sám o sobě figura prolezlá úpadkem ve všech jeho ... Konec starých časů kniha od: Vladislav Vančura. 77 % 116 hodnocení ... Konec starých časů vznikl původně jako scénář k připravovanému filmu, který nebyl realizován. Vladislav Vančura jej proto přepracoval do románu. Úryvky románu byly před kni ... Konec starých časů (film) - Wikipedie ... ... Konec starých časů vznikl původně jako scénář k připravovanému filmu, který nebyl realizován. Vladislav Vančura jej proto přepracoval do románu. Úryvky románu byly před knižním vydáním publikovány v Měsíci, Národním osvobození, Českém slově, Právu lidu a Almanachu Kmene. Čes...SOUVISEJÍCÍ KNIHY