Historie-Otázky-Problémy 2/2012

Historie-Otázky-Problémy 2/2012 - - | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Historie-Otázky-Problémy 2/2012.pdf


Chcete si knihu přečíst?Historie-Otázky-Problémy 2/2012 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Historie-Otázky-Problémy 2/2012 Online je nyní tak snadné!

POPIS


Nové číslo historického časopisu navazuje obsahově i z časového hlediska na číslo předcházející. Věnuje se totiž opět velmi rozmanitým dílčím tématům z oblasti moderních a soudobých dějin československé a především také české společnosti. Jednotlivé statě se zaměřují na dobu od druhé světové války až do vlastně ještě nedávných transformačních změn na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století. Z témat zmiňme například opomíjenou problematiku antisemitismu v československé zahraniční armádě na Středním východě a ve Velké Británii v průběhu druhé světové války, či poválečné repatriace českých Židů. Čtenář tu dále nalezne stati věnované prvním rokům kolektivizace či kritice československého stalinismu ze strany „starého komunisty“ Karla Kreibicha. Článek o Občanském fóru analyzuje očekávání, jaká tuzemská společnost s tímto společenstvím spojovala. Jedna stať se dotýká i relativně nové badatelské oblasti – dějin ochrany přírody. Nedílnou součástí čísla jsou jako obvykle také reference o aktuálním dění na poli soudobých dějin (nejnovější literatura a nedávno proběhlé konference).


...e-Otázky-Problémy 2/2012. Případ kulhavého kanárka ... Smb 15 55 79 by klinikapraha - Issuu ... . Deset tisíc věcí - deset tisíc let. Alan Greenspan - Věk turbulencí ... Karel Kreibich as a critic of Stalinism], Historie- otázky-problémy 2/2012, pp. 9-22. Cesta ze slepé uličky "třetího odboje": Koncepty rezistence a studium socialistické diktatury v Československu [A Way Out of the "Third Resistance" Cul de Sac: Concepts of Resistance and the Study of Socialist Dictatorship in Czechoslovakia ... Zklamání a hněv starého komunisty: Karel Kreibic ... Kniha PDF Pán much - Prazska PDF - PRAZSKAMUZEA1918-2018.CZ ... ... Zklamání a hněv starého komunisty: Karel Kreibich jako kritik stalinismu, Historie- otázky-problémy 2/2012, s. 9-22. Cesta ze slepé uličky "třetího odboje": Koncepty rezistence a studium socialistické diktatury v Československu, Soudobé dějiny 1/2012, s. 9-36. Doslov: KSČ a Kominterna: Náčrt vývoje nerovného partnerství. Recenze (Historie - Otázky - Probl...SOUVISEJÍCÍ KNIHY