Genealogie morálky

Genealogie morálky - Friedrich Nietzsche | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Friedrich Nietzsche
DIMENZE
1,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Genealogie morálky.pdf


Chcete si knihu přečíst?Genealogie morálky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Friedrich Nietzsche. Číst Genealogie morálky Online je nyní tak snadné!

POPIS


olemický spis Genealogie morálky (1887) patří k Nietzschovým pozdním pracím. Výjimečně v něm opouští aforistickou formu a píše jej v červenci roku 1887 během pouhých tří týdnů jako své snad nejucelenější dílo. Už v předchozí knize Mimo dobro a zlo (1886), bezprostředně následující po Zarathustrovi, začíná Nietzsche pracovat na své koncepci „vůle k moci“ a zhruba v době, kdy vzniká Genealogie morálky, si Nietzsche také plně uvědomuje, že „kritika morálky“ v širším smyslu může sloužit jako způsob, jak nepřímo, ale názorně předvést, že k povaze bytí neodmyslitelně patří moc, protože k ní patří možnost změny smyslu. Zároveň si v ohlédnutí zpět uvědomuje, že z tohoto důvodu je polemika proti morálce, proti úsilí o nalezení posledního smyslu pro naše poznání i jednání, nutně tím, co spojuje různé, často velmi odlišné fáze jeho myslitelské cesty. Z tohoto hlediska je třeba číst i jeho kritiku morálky v užším slova smyslu, tj. kritiku určitého morálního ideálu.


...enealogie morálky je polemický pozdní spis filosofa Friedricha Nietzscheho, který byl vydán v roce 1887 ... Genealogie morálky | CarovnaPolicka.sk ... .Hlavním tématem spisu je osvětlit základní problém etiky, tj. vymezení pojmů „dobro" a „zlo".Na díle jsou taktéž zjevné prvky filosofie života. Stejně jako pro ostatní Nietzscheho díla, platí i pro Genealogii morálky, že se jedná o spis psaný ve velmi ... Nietzsche: Genealogie morálky Ó, jak jsme šťastní , my poznávající, dokážeme-li dostatečně dlouho mlčet!... Kupředu! i naše stará morálka patří do komedie! past 150 years and On the Genealogy of Morality (1 ... Genealogie morálky : polemika - ResearchGate ... ... Kupředu! i naše stará morálka patří do komedie! past 150 years and On the Genealogy of Morality (1887) is his most important work on ethics and politics. A polemical contribution to moral and political theory, it offers a critique of moral values and traces the historical evol...SOUVISEJÍCÍ KNIHY