Laudabile Carmen: část I - Římská metrika

Laudabile Carmen: část I - Římská metrika - Eva Kuťáková | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Eva Kuťáková
DIMENZE
8,9 MB
NÁZEV SOUBORU
Laudabile Carmen: část I - Římská metrika.pdf


Chcete si knihu přečíst?Laudabile Carmen: část I - Římská metrika ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Eva Kuťáková. Číst Laudabile Carmen: část I - Římská metrika Online je nyní tak snadné!

POPIS


Tato monografie je koncipována jako pomůcka pro vysokoškolské studenty, učitele a další zájemce, kteří hledají poučení o římské metrice.V první části seznamuje čtenáře s hlavními prozodickými zásadami, v části druhé pak se všemi důležitějšími veršovými a strofickými útvary. Ke všem uváděným pravidlům a veršovým útvarům jsou zařazeny četné příklady, a to v textové i metrické (grafické) podobě. Vzhledem k tomu, že se současný odborný zájem i vysokoškolské studium zaměřují nejen na díla klasického období, ale i na básnická díla období okrajových, jsou u jednotlivých veršových rozměrů voleny příklady ilustrující daný jev v co nejširším časovém spektru. To by mělo přispět k ucelenější představě o básnické produkci v celém průběhu trvání římské poezie i o formálním vývoji té které veršové formy.


... from a library! Laudabile Carmen : Část I ... Kniha: Laudabile Carmen -- část I - Římská metrika - Eva ... ... ... Kuťáková, Eva: Laudabile carmen: Část I: Římská metrika ... ... from a library! Laudabile Carmen : Část I., Římská metrika. [Eva Kutá̕ková; Bohumila Mouchová; Lucie Pultrová; Jan Hejzl; Kateřina Řezáčová] -- Tato monografie je koncipována jako pomucka pro vysokoškolské studenty, ucitele a další zájemce, kterí hledají poucení o rímské metrice. V první cásti seznamuje ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY