Historie-Otázky-Problémy 2/2011: Lucemburkové na českém trůnu

Historie-Otázky-Problémy 2/2011: Lucemburkové na českém trůnu - - | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Historie-Otázky-Problémy 2/2011: Lucemburkové na českém trůnu.pdf


Chcete si knihu přečíst?Historie-Otázky-Problémy 2/2011: Lucemburkové na českém trůnu ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Historie-Otázky-Problémy 2/2011: Lucemburkové na českém trůnu Online je nyní tak snadné!

POPIS


Aktuální číslo časopisu Historie – Otázky – Problémy je věnováno medievistické tematice, zejména období vlády lucemburské dynastie. Podnětem k volbě tohoto zaměření bylo výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn (1310), jeho první kroky na české a moravské půdě (vydání inauguračních diplomů 1311) a vůbec snaha přinést některé nové náměty k zamyšlení nad osobností krále, jehož role v českých dějinách je vnímána poněkud ambivalentně. Studie volně navazují na výstavu s názvem Královský sňatek, jež se zaměřila na svatbu Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny z pohledu kulturního zázemí, které oba protagonisty obklopovalo a jež spoluvytvářelo první léta mladého panovníka. Mimo příspěvky věnované králi Janovi přináší časopis i studie pojednávající o jeho nástupcích, Karlu a Zikmundovi Lucemburském. Svazek zahrnuje práce českých renomovaných i začínajících badatelů, ale také autorů zahraničních (původem ze Slovenska, Maďarska a Lucemburska). Konkrétně se příspěvky dotýkají především problematiky královských sňatků, respektive osudů žen spjatých s lucemburským rodem, projevů zbožnosti ve vládnoucích kruzích a dále osobností zalidňujících lucemburskou dobu, ať už to byl karlštejnský notář nebo koncilní legát. Horizont českého bádání rozšiřuje studie o vztazích mezi Francií a Svatou říší či rozbor vnějšího pohledu na zápas o lucemburské dědictví. Obsah časopisu doplňují četné reference o novější odborné literatuře především z medievistické oblasti (reflektující práce německé, polské i rumunské) a přehled diplomních prací Ústavu českých dějin FF UK z let 2001–2010 věnovaných středověké tematice.


...lní číslo časopisu Historie - Otázky - Problémy je věnováno medievistické tematice, zejména období vlády lucemburské dynastie ... - Chytrabudoucnost.cz ... . Podnětem k volbě tohoto zaměření bylo výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn (1310), jeho první kroky na české a moravské půdě (vydání inauguračních diplomů 1311 ... Historie - Otázky - Problémy Lucemburkové na českém trůnu . ... Milada ŘÍHOVÁ a kol., Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského, Praha - Litomyšl 2010 (Zdeněk Žalud) Martin ŠTEFÁN ... Týmový koučink PDF Online - Prazska PDF ... . ... Milada ŘÍHOVÁ a kol., Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského, Praha - Litomyšl 2010 (Zdeněk Žalud) Martin ŠTEFÁNIK - Ján LUKAČKA a kol., Lexikon stredovekých miest na Slovensku, Bratislava 2010 (Josef Žemlička) ... Lucemburkové na český trůn! 6. 2. 2011. český král, římsko-německý král a římský císař ... Historie-Otázky-Problémy 2/2011: Lucemburkové na českém trůnu. Do pátku bude váš manžel jiný: Nikdy není pozdě...SOUVISEJÍCÍ KNIHY