Leonard Cohen: Život, hudba a vykoupení

Leonard Cohen: Život, hudba a vykoupení - Liel Leibovitz | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Liel Leibovitz
DIMENZE
4,4 MB
NÁZEV SOUBORU
Leonard Cohen: Život, hudba a vykoupení.pdf


Chcete si knihu přečíst?Leonard Cohen: Život, hudba a vykoupení ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Liel Leibovitz. Číst Leonard Cohen: Život, hudba a vykoupení Online je nyní tak snadné!

POPIS


,,Duchovní životopis" slavného hudebníka a písničkáře vychází k jeho osmdesátým narozeninám. V úvoduke svéknize,voriginálenazvanépodlejednéz CohenovýchneslavnějšíchpísníA BrokenHallelujah,LielLeibovitzupozorňuje,žeseve skutečnostinejednáo životopis,jakospíšeo filosofickézamyšlenínadCohenovýmdílem.Základníetapyumělcovaživotajsousamozřejměnačrtnuty,jádremknihyjevšakněcojiného.Autorpátrápo oné„nadčasovosti“a hluboképravdivosti,díkynimžmáhudebník,spisovatel,filosofa básníkL. Cohennejširšímupublikustálecoříci,a snažísezodpovědětněkteréotázky,například:Čímto,žejeLeonardCohenužtéměřšedesátletuznávanýa obdivovaný?Čímto,žekdyžvejdena pódium,nabitýsálztichnea všichničekajísezatajenýmdechem? V konfrontacis dobouseLeibovitzzabývái dílemněkterýchzpěvákůa rockovýchskupin,kterésev Cohenově„éře“spolupodílelyna utvářeníměřítek,s nimižseCohenmuselvyrovnávata kterýmnevždyvyhovoval.Na rozdílod nichsevšakCohenovipodařiloudržet sena vrcholu:díkytomu,žezůstalvěrnýsvémujedinečnémuprorockémuvnímání,vnímání,kteréjepromilionylidína celémsvětěhlubocepravdivé,a díkyobrovskémucharismatu,kterédokázalokdysi,v roce1970,zkrotitzdivočelýstatisícovýdavna hudebním festivaluna ostrověWight.


...nzie audioknihy Leonard Cohen - Život, hudba a vykoupení „Velice záhy nás autor informuje o tom, že hodlá primárně zasadit Cohenovu tvorbu do filozofického a historického kontextu ... Leonard Cohen - e-kniha / Život, hudba a vykoupení ... ... . Analyzuje umělce zejména ve vztahu k jeho hlubokým judaistickým kořenům, či k rockové scéně jako celku. Leonard Cohen: Život, hudba a vykoupení - Leil Liebovitz. Duchovní životopis legendárního hudebníka. #filozofie. #biografie. #historie. 279 Kč ... Kniha: Leonard Cohen. Život, hudba a vykoupení - Liel Leibovitz. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od 27. ... Leonard Cohen. Život, hudba a vykoupení (audiokniha ... ... . #filozofie. #biografie. #historie. 279 Kč ... Kniha: Leonard Cohen. Život, hudba a vykoupení - Liel Leibovitz. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od 27. 4. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny opět otevřeny. Pouze u některých je upravena otevírací doba, bližší informace naleznete zde. ... Leonard Cohen - Život,...SOUVISEJÍCÍ KNIHY