Franz hrabě Clam-Gallas: obrysy portrétu: Franz Graf Clam-Gallas: Konturen eines Porträts

Franz hrabě Clam-Gallas: obrysy portrétu: Franz Graf Clam-Gallas: Konturen eines Porträts - Milan Svoboda | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Milan Svoboda
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Franz hrabě Clam-Gallas: obrysy portrétu: Franz Graf Clam-Gallas: Konturen eines Porträts.pdf


Chcete si knihu přečíst?Franz hrabě Clam-Gallas: obrysy portrétu: Franz Graf Clam-Gallas: Konturen eines Porträts ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Milan Svoboda. Číst Franz hrabě Clam-Gallas: obrysy portrétu: Franz Graf Clam-Gallas: Konturen eines Porträts Online je nyní tak snadné!

POPIS


Monografie představuje první český životopis Franze hraběte Clam-Gallase (1854–1930), posledního mužského představitele starorakouského šlechtického rodu, otce sedmi dcer, dobrodince a správce rozlehlých velkostatků na bývalých panstvích Frýdlant, Liberec, Grabštejn a Lemberk, rodových paláců v Praze a Vídni, Jizerských hor i dalších statků v Čechách a v Rakousku. Životní příběh šlechtice se odehrává na severu Čech, u vídeňského dvora, ale i na mnoha jiných místech zaniklého světa evropské aristokracie. Autor se věnuje životu šlechtice od dětství až do jeho smrti. V kontextu doby zachycuje výchovu a formování hraběte, jeho vzdělávání i převzetí správy nad rodovými majetky. Důležitou částí je též rodinné zázemí, silná citová vazba k přírodě a lidem na (bývalých) rodových državách i zlomové události jeho života: Velká válka, zánik Rakouska-Uherska a vnik Československa. Autor se nevyhýbá ani důsledkům rozsáhlých sociálních a majetkových změn, zejména tzv. první pozemkové reformě po vzniku ČSR a sleduje marný boj starého muže za záchranu spravovaného majetku. Pozornost je také věnována osudům sedmi dcer, které svůj domov v Čechách a na Moravě definitivně ztratily mezi lety 1945–1948. Stručný medailon představuje posledního historika a archiváře clam-gallasovského rodového archivu v Čechách dr. Josefa Bergla. Součástí dvojjazyčné česko-německé monografie s bohatým obrazovým materiálem je také rodokmen posledních Clam-Gallasů včetně potomků dcer Franze Clam-Gallase.


...rabě Clam-Gallas: obrysy portrétu: Franz Graf Clam-Gallas: Konturen eines Porträts Milan Svoboda Nakladatel: Frýdlantsko, z ... Spravce statku levně | Mobilmania zboží ... .s. 2019 Kniha: Franz hrabě Clam-Gallas: obrysy portrétu / Franz Graf Clam-Gallas: Konturen eines Porträts (Milan Svoboda). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus! Kniha: Franz hrabě Clam-Gallas: obrysy portrétu -- Franz Graf Clam-Gallas: Konturen eines Porträts - Milan Svoboda. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od 27. 4. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a vý ... Franz hrabe clam gallas obrysy portretu svoboda milan ... ... . Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od 27. 4. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny opět otevřeny. Kniha Fra...SOUVISEJÍCÍ KNIHY