Úvod do současné politologie

Úvod do současné politologie - Blanka Říchová | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Blanka Říchová
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Úvod do současné politologie.pdf


Chcete si knihu přečíst?Úvod do současné politologie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Blanka Říchová. Číst Úvod do současné politologie Online je nyní tak snadné!

POPIS


Publikace přehledně shrnuje základní aspekty charakterizující současné demokratické politické systémy zemí západní Evropy. Publikace je koncipována jako obecně komparativní přehled základních témat a problematiky, který současně prostřednictvím ilustrativních příkladů nabízí informace o konkrétních problémech, s nimiž se v současné době v těchto systémech setkáváme. Souhrnný charakter přehledu je vhodným opakovacím textem pro studenty specializovaných oborů, a to i politologie. Strukturovanost textu současně umožňuje, aby se v něm orientovali i zájemci o danou problematiku z řad veřejnosti.


... POLITOLOGIE Prof.M.Novák Politologie a politická věda Podle německého autora Flechtheima použil jako první termín „politologie" E ... DOC Úvod do politologie - Univerzita Karlova ... .Fischer-Baling roku 1948. V češtině se ujal, v hlavních jazycích na Západě se však mluví obvykle o „politické vědě" (Political Science, science politique, Politische Publikace přehledně shrnuje základní aspekty charakterizující současné demokratické politické systémy zemí západní Evropy. Publikace je koncipována jako obecně komparativní přehled základních témat a problematiky, který současně prostřednictvím ilus ... PDF ÚVOD DO POLITOLOGIE Prof.M.Novák Politologie a politická věda ... . Publikace je koncipována jako obecně komparativní přehled základních témat a problematiky, který současně prostřednictvím ilustrativních příkladů nabízí informace o konkrétních problémech, s nimiž se v součas...SOUVISEJÍCÍ KNIHY