DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby

DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby - Svatopluk Galočík, | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Svatopluk Galočík,
DIMENZE
8,3 MB
NÁZEV SOUBORU
DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby.pdf


Chcete si knihu přečíst?DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Svatopluk Galočík,. Číst DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby Online je nyní tak snadné!

POPIS


V ojedinělé publikaci je souhrnně a přehledně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při přepravě zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských států EU a do zahraničí, a opačně. V komplexně pojaté publikaci je výklad problematiky uplatňování DPH rozšířen o účtování s vysvětlením rozdílných přístupů v účetnictví a dle zákona o DPH, např. při přepočtu měn, při určování okamžiku zdanitelného plnění atd. Zahrnuty jsou i služby související s přepravou a služby, které jsou přímo vázané na dovoz a vývoz. Zvláštní pozornost je věnována činnosti spedičních a logistických firem. Výklad v knize zahrnuje i služby, jejichž předmětem plnění jsou prostředky pro dopravu (např. opravy a pronájmy dopravních prostředků, podnikání autobazarů a práva a povinnosti dovozců a vývozců, kteří přepravu uskutečňují, nebo si ji obstarávají u jiných firem). Publikace je vhodná nejen pro spediční a logistické firmy, které přepravu uskutečňují, ale v podstatě pro všechny subjekty, které jsou objednateli přepravy a z uskutečněných přepravních výkonů a obdobných služeb jim, jako příjemcům plnění, vzniká povinnost přiznat daň.


...čtování, přeprava, dovoz, vývoz, služby, 8 ... DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby ... ... . vydání ... 9.4 Služby přímo vázané na dovoz - str. 87 10. Vývoz zboží - str. 91 11. Dovoz zboží - str. 105 11.1 Základ daně při dovozu zboží podle § 38 ZDPH - str. 120 11.2 Postup při dovozu zboží dovozcem - str. 123 8 DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby. V § 73 odst. 1 písm. b) dochází ke změně při uplatnění nároku na odpočet . daně u přijatých zdanitelných plnění a p ... DPH a účtování -- přeprava, dovoz, vývoz, služby | Knihy ... ... . daně u přijatých zdanitelných plnění a plátce bude moci tento nárok uplat. nit i bez daňového dokladu, pokud je schopen doložit uskutečnění plnění. DPH u přepravy a dalších služeb souvisejících s vývozem a dovozem. Finanční správa svou informací o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží poměrně zásadně od 1.3.2018 změnila správní praxi u uplatnění DPH u přepravy ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY