Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019 - Václav Benda, | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Václav Benda,
DIMENZE
8,3 MB
NÁZEV SOUBORU
Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019.pdf


Chcete si knihu přečíst?Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Václav Benda,. Číst Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019 Online je nyní tak snadné!

POPIS


V tomto 12. aktualizovaném vydání publikace k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu let 2017 a 2018 a zohledněny budou i dvě v současné době projednávané novely s očekávanou účinností až v roce 2019. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled informací, stanovisek a sdělení GFŘ zveřejněných do data redakční uzávěrky. Zákonem č. 371/2017 Sb. došlo s účinností od 13. 1. 2018 k upřesnění vymezení některých finančních činností v návaznosti na zákon o platebním styku a dále bylo od 1. 1. 2018 novelizováno ustanovení § 101d odst. 1 zákona o DPH, který byl s účinností od 31. 12. 2017 zrušen nálezem Ústavního soudu. Zákonem č. 225/2017 Sb., jímž byl novelizován zejména stavební zákon, pak byl s účinností od 1. 1. 2018 upřesněn § 56 zákona o DPH, v němž jsou uvedeny podmínky pro osvobození od daně při dodání nemovitých věcí. V současné době jsou Poslaneckou sněmovnou projednávány dvě novely zákona o DPH. První z nich je součástí vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, jenž je obvykle označován jako tzv. daňový balíček (sněmovní tisk č. 206). Touto novelou se do zákona o DPH promítají nezbytné změny vyplývající z novelizací směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, které nabývají účinnosti od 1. 1. 2019. Jedná se o úpravu týkající se zacházení s poukazy, jež vyplývá ze směrnice Rady 2016/1065, a o úpravu týkající se místa plnění a navazujících změn v oblasti digitálních služeb, které vyplývají ze směrnice Rady 2017/2455. Dále je touto novelou navrhována řada metodických změn, které se budou týkat zejména pravidel pro stanovení základu daně, výpočet daně a opravy základu daně a rozšíří se možnost provedení opravy daně u nedobytných pohledávek. Řada dílčích metodických změn se bude týkat také postupu při uplatňování nároku na odpočet daně. Navrhovaná účinnost těchto změn je sice od 1. 1. 2019, ale očekává se, že Parlament České republiky je nedokáže včas projednat a schválit, a proto s velkou pravděpodobností nabydou účinnosti až v průběhu roku 2019.Další aktuálně projednávaná novela zákona o DPH je součástí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb, a to zejména v návaznosti na nález Ústavního soudu k tomuto zákonu. Účinnost tohoto zákona není navrhována ke konkrétnímu datu, ale od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Tato novela navrhuje rozšíření okruhu zdanitelných plnění, u nichž bude oproti současnému stavu uplatňována druhá snížená sazba daně ve výši 10%.


...řidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019 ... Daň z přidané hodnoty 2019 - Zdeněk Kuneš | Knihy Dobrovský ... . Autor ... vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu let 2017 až 2019. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled informací, stanovisek a ... Kniha: Daň z přidané hodnoty s komentářem 2019 -- k 1. 4. 2019 - Ladislav Pitner; Václav Benda podl ... Kniha: Daň z přidané hodnoty s komentářem 2019 -- k 1. 4 ... ... . 2019 - Ladislav Pitner; Václav Benda podle stavu k 16. 12. 2019 Dostupnost: 5 pracovních dn í i-11% sleva. 167 Kč ... Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2010 Autor: V. Benda; L. Pitner Aktualizované vydání publikace DPH s komentářem obsahuje zákon o DPH, ve znění platném od 29. 4. 2010, jsou v něm komentovány jednotlivé paragrafy zákona a je také ... - zákon č. 283/2018 Sb., o dani z přidané hodnoty, - zákon č. 6/2019 Sb., o dan...SOUVISEJÍCÍ KNIHY