Management chronických ran

Management chronických ran - Edita Hlinková, | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Edita Hlinková,
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Management chronických ran.pdf


Chcete si knihu přečíst?Management chronických ran ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Edita Hlinková,. Číst Management chronických ran Online je nyní tak snadné!

POPIS


Publikace komplexně zpracovává management ošetřování ran. Je určená pro zdravotnické profesionály, kteří ošetřují pacienty s nehojícími se ranami v klinické praxi nemocnic, v domácí péči, v zařízeních sociálních služeb a v hospicích. Problematika je zpracována od příčin, souvisejících faktorů, diagnostiky, terapie až po konkrétní typy ran, jejich průběžné posuzování a následný management péče. Konkrétní nehojící se rány, které jsou v monografii zahrnuty, jsou dekubity, ulcus cruris, syndrom diabetické nohy, maligní a sororigenní (způsobené sestrou) rány.Informace k nehojícím se ranám nereflektují jen tělesné projevy ran, ale i dopad na bolest, psychické prožívání a sociální fungování pacienta a jeho rodiny. Významnou oblastí u vybraných typů ran je výběr vhodných intervencí, s využíváním nejmodernějších ošetřovatelských postupů a terapie. Autoři vycházeli převážně ze zahraniční odborné literatury, praxe založené na důkazech a z vlastních zkušeností.


...nt chronických ran Publikace je určena pro zdravotnické profesionály, kteří ošetřují pacienty s nehojícími se ranami v nemocnicích, v domácí péči, v zařízeních sociálních služeb a ... Management chronických ran (Edita Hlinková, Jana Nemcová ... ... ... Management chronických ran Východiska k managementu ošetřování ran 1. Klasifikační systémy, hodnoticí a měřicí nástroje. Hodnoticí a měřicí nástroje u pacienta s chronickou ránou můžeme rozdělit na dvě . skupiny. První představuje klasifikační nástroje, jimiž určujeme typ rány, závažnost Management chronických ran - Hlinková, Edita; Nemcová, Jana; Huľo, Edward; kolektiv ; Publikace je u ... Management chronických ran - kolektiv a | Elektronická ... ... . skupiny. První představuje klasifikační nástroje, jimiž určujeme typ rány, závažnost Management chronických ran - Hlinková, Edita; Nemcová, Jana; Huľo, Edward; kolektiv ; Publikace je určena pro zdravotnické profesionály, kteří ošetřují pacienty s nehojícími se ranami v nemocnicích, v domácí péči, v zařízeních sociálních služeb a v hospicích. ... Kniha: Management chronických ran (Edita Hlinková, Jana Nemcová...SOUVISEJÍCÍ KNIHY