Vědecký realismus a literatura: Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883-1918

Vědecký realismus a literatura: Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883-1918 - Annalisa Cosentino | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Annalisa Cosentino
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Vědecký realismus a literatura: Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883-1918.pdf


Chcete si knihu přečíst?Vědecký realismus a literatura: Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883-1918 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Annalisa Cosentino. Číst Vědecký realismus a literatura: Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883-1918 Online je nyní tak snadné!

POPIS


Studie, publikovaná poprvé v italštině v roce 1999, sleduje několik klíčových tendencí v procesu utváření moderní české kritiky a literární historiografie na přelomu 19. a 20. století (1883–1918). Poukazuje na vzájemné působení estetického myšlení, literární kritiky a historického studia literatury především ve vztahu k problému realismu. Interpretace dějin české literatury, kterou na přelomu 19. a 20. století podala takzvaná „Vlčkova škola“ (neboli „pozitivistická škola“ či škola „vědeckého realismu“ masarykovského ražení), si udržela vliv velmi dlouho: v různém rozpracování ji najdeme ve všech proudech teorie literatury i literární historie 20. století od strukturalismu až po marxismus. V navrženém interpretačním schématu jsou vyčleněny určité faktory, které byly určující pro utváření a zejména pro následný rozvoj literární kritiky a historiografie. Jevy, jež jsou samy o sobě významné (například rozvoj esejistického žánru nebo vytváření katolického modernismu), se z hlediska perspektivy této práce jako druhotné nekomentují. Stejným kritériem se řídil výběr osobností, jimiž se studie zabývá podrobněji, se zvláštním ohledem k první fázi jejich tvorby: T. G. Masaryk, F. X. Šalda, Arne Novák, Otokar Fischer. Kapitolu o posledně jmenovaném otiskla autorka v dvouměsíčníku Česká literatura už v roce 1997 (přel. D. Hodrová), nyní vychází celá práce v překladu Z. Obstové.


... realismus a literatura : česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883-1918 / Annalisa Cosentino; [z italského originálu … přeložila Zora Obstová] ... Historie a perspektivy didaktickeho mysleni levně ... ... . - Vyd. 1. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011. - 126 s. - (Mnemosyne; sv. 5) Podtitul: Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883-1918 Studie, publikovaná poprvé v italštině v roce 1999, sleduje několik klíčových tendencí v procesu utváření moderní české kritiky a literární historiografie na přelomu 19. a 20. Vědecký realismus a literatura. Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883-1918 Vědecký realismus a literatura\ud Česká teorie, kritika a ... Vědecký realismus a literatura. Česká teorie, kritika a ... ... . a 20. Vědecký realismus a literatura. Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883-1918 Vědecký realismus a literatura\ud Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883-1918 . By A. Cosentino. Abstract. Studie, publi...SOUVISEJÍCÍ KNIHY