Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS

Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS - Dana Dvořáková | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Dana Dvořáková
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS.pdf


Chcete si knihu přečíst?Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Dana Dvořáková. Číst Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS Online je nyní tak snadné!

POPIS


Cílem publikace je pomoci nejširší odborné veřejnosti porozumět logice Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a usnadnit jejich obtížné studium a následnou aplikaci v praxi. Autorka se zaměřila zejména na problematiku účetnictví a vykazování podnikatelských subjektů, kniha umožňuje systematické seznámení čtenáře s danou oblastí a vzájemnými vazbami jednotlivých souvisejících standardů.


...ní účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS ... Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních ... ... . Aplikace mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) v praxi není snadnou záležitostí zejména vzhledem k významným odlišnostem mezi tímto systémem a českými účetními předpisy. Cílem této publi... First-time Adoption of International Financial . Reporting Standards. IFRS 2 Úhrady vázané na akcie Share-based Payment. 25Finan ní ú etnictví a výkaznictví podle mezinárodních standar ... Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních ... ... . 25Finan ní ú etnictví a výkaznictví podle mezinárodních standard IFRS. Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví. Přehled vydaných mezinárodních standardů k datu vydání této publikace Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 1 IFSR - International Financial Reporting Standards. Zkratka IFRS bude v dalším textu využívána jako obecné označení . pro všechny s...SOUVISEJÍCÍ KNIHY