Korpusová lingvistika Praha 2011. 1

Korpusová lingvistika Praha 2011. 1 - František Čermák (ed.) | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
František Čermák (ed.)
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Korpusová lingvistika Praha 2011. 1.pdf


Chcete si knihu přečíst?Korpusová lingvistika Praha 2011. 1 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor František Čermák (ed.). Číst Korpusová lingvistika Praha 2011. 1 Online je nyní tak snadné!

POPIS


Edice Studie z korpusové lingvistiky předkládá odborné laické veřejnosti nejnovější a staršími přístupy k jazyku nezatížené výsledky bádání v relativně mladém oboru lingvistiky. Jeho hlavní přínos spočívá v mnohonásobně větším jazykovém materiálu, než jaký měla k dispozici ještě lingvistická generace předchozí, v možnosti jeho počítačového zpracování, které je rychlé a jehož postupy jsou opakovatelné a tím také kontrolovatelné, a především v důrazu na živý jazyk a na skutečný a typický úzus, toto v protikladu ke školou opakovaným mýtům. Analýzy založené na takovýchto datech jsou jak objektivní, tak vyčerpávající. Příspěvky přednesené na konferenci Korpusová lingvistika Praha 2011. Tento svazek se prostřednictvím korpusu InterCorp věnuje srovnávání jazyků na základě paralelních korpusů, a navazuje tak na svazek z konference InterCorp z roku 2010.


..., Tomáš. Deminutiva a deminutivní vyjádření v češtině, němčině a angličtině - hledání hranic ... Korpusová lingvistika - úvod zaměřený na němčinu - FF - UK ... ... . In Čermák, František. Korpusová lingvistika Praha 2011: 1 - InterCorp. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav Českého národního korpusu, 2011. s. 168 - 185, 18 s. ISBN 978-80-7422-114-9. Trávit čas knihou Korpusová lingvistika Praha 2011. 1! Na našem webu prazskamuzea1918-2018.cz najdete knihu Korpusová lingvistika Praha 2011. 1 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám v ... KORPUSOVÁ : Korpusová lingvistika Praha 2011 ... .cz najdete knihu Korpusová lingvistika Praha 2011. 1 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte! Příspěvky přednesené na konferenci Korpusová lingvistika Praha 2011. Tento svazek se prostřednictvím korpusu InterCorp věnuje srovnávání jazyků na základě paralelních korpusů, a navazuje tak na svazek z konference I...SOUVISEJÍCÍ KNIHY