Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: Diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení

Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: Diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení - Libor Novosad | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Libor Novosad
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: Diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení.pdf


Chcete si knihu přečíst?Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: Diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Libor Novosad. Číst Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: Diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení Online je nyní tak snadné!

POPIS


Tělesné postižení jako fenomén i životní realita Text si všímá odvěkého duelu i symbiózy těla a duše. Opírá se přitom o filozofii. Charakterizuje frekventované typy tělesného postižení se zřetelem k jejich projevům i dopadům na kvalitu života a na realitu soužití s tímto znevýhodněním. Popisuje z pohledu dobré i špatné praxe přístupy a postoje k lidem s tělesným postižením a v této souvislosti rozebírá předsudky, stigmatizaci a sociální exkluzi. Text je také věnován oblastem funkční podpory těmto osobám, tj. sféře sociálních služeb, zdravotní péče, vzdělávání a pracovního uplatnění - tedy komplexitě nástrojů ucelené rehabilitace a zplnomocňování lidí s tělesným postižením. Tato část je doplněna příklady z domácí i ze zahraniční praxe. Cílem textu je dovést čtenáře k pochopení širších souvislostí a specifik tělesného postižení a k uvědomění si, že toto postižení nic neříká o člověku jako o osobnosti, ani o jeho hodnotě a jeho osobní i sociální duši. Mgr. Libor Novosad, Ph.D., je vysokoškolský učitel (Pedagogická fakulta UK, TUL), vedoucí Akademické poradny a poradny pro zpřístupňování studia lidem se zdravotním postižením při TUL, předseda Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR. Věnuje se badatelské i publikační činnosti, v Portálu vyšla jeho kniha Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním (2009).


...vní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení ... PP899a1r5z10 - Informace o produktu ... . NOVOSAD Libor. Info: Portál, 2011 (1.) - brož., 168 str. EAN: 9788073678739 ISBN: 978-80-7367-873-9 ... Recenze produktu Tělesné postižení jako fenomén i životní realita. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita. Text si všímá odvěkého duelu i symbiózy těla a duše. Opírá se přitom o filozofii. Charakterizuje frekventované typy tělesného postižení se zřetelem k ... Tělesné postižení jako fenomén i životní realita ... ... . Charakterizuje frekventované typy tělesného postižení se zřetelem k jejich projevům i dopadům na kvalitu života a na r... Tělesné postižení jako fenomén i životní realita : diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení / Libor Novosad. ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY