Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I.: Integrační politika

Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I.: Integrační politika - Miroslava Rakoczyová, | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Miroslava Rakoczyová,
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I.: Integrační politika.pdf


Chcete si knihu přečíst?Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I.: Integrační politika ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Miroslava Rakoczyová,. Číst Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I.: Integrační politika Online je nyní tak snadné!

POPIS


Hostitelská společnost nastavením své přistěhovalecké politiky reguluje migrační toky, a určuje tedy, kdo a za jakých podmínek může na jejím území legálně pobývat, a současně vytváří rámec sociální integrace přistěhovalců v podobě závazných požadavků a očekávání, ale také podpůrných opatření.Autoři publikace se postupně zaměřují na různé aspekty přistěhovalecké politiky v České republice a jejích - zamýšlených či nezamýšlených - dopadů na životy cizinců. Knihu otevírá kapitola věnovaná hodnocení celkového směřování české přistěhovalecké politiky. Následující dvě kapitoly se podrobněji zabývají vybranými konkrétními nástroji implementovanými v této oblasti - programem výběru kvalifikovaných zahraničních pracovníků, který vzdělaným přistěhovalcům z vybraných třetích zemí umožňuje zrychlené získání statusu trvalého pobytu v ČR, a programem přesídlení uprchlíků z Barmy do ČR.Významnou část monografie pak tvoří analýza legislativního rámce sociální integrace přistěhovalců, která je zaměřena především na souvislosti mezi pobytovým statusem a stupni právní integrace cizinců. V této kapitole je také věnována pozornost vybraným specifickým otázkám, které přes svoji významnost dosud zůstávají v českém kontextu nedostatečně diskutovány (jedná se např. o otázky provázanosti českých zákonů s evropským koordinačním nařízením, právních příčin nízkého počtu cizinců získávajících české státní občanství a právní úpravu zdravotního pojištění cizinců).


...e "Institucionální podmínky sociální integraci cizinců v ČR I ... Diplomová Práce ... ., Integrační politika" doporučujeme také: Institucionální podmínky sociální integraci cizinců v ČR II., Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace Kniha: Institucionální podmínky sociální integraci cizinců v ČR I., Integrační politika Autor: Pavel Borovička Václav Jako ,ruský dům, je v německém Murnau označována vila, ve které spolu v letech 1908 1914 žili a tvořili Vasilij Kandinskij, pokládaný za zakladatele moderní abstraktní malby, a německá ... Přesto v rozhovorech zprostředkovaně poskytli vhled do jednot ... Institucionální podmínky sociální integraci cizinců v ČR I ... ... ... Přesto v rozhovorech zprostředkovaně poskytli vhled do jednotlivých oblastí sociální integrace imigrantů v českých městech, ve kterých identifikovali řadu problémů a bariér. Integrační opatření pro cizince jsou však v ČR zatím nerozvinutá, a to jak v rovině programové, tak v rovině institucionální. Publika...SOUVISEJÍCÍ KNIHY