Migrace a (i)migranti v Česku: "Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? "

Migrace a (i)migranti v Česku: 

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Migrace a (i)migranti v Česku: "Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? ".pdf


Chcete si knihu přečíst?Migrace a (i)migranti v Česku: "Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? " ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Migrace a (i)migranti v Česku: "Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? " Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha na pozadí poměrně známých faktů a souvislostí systematicky popisuje a částečně vysvětluje migrační a integrační realitu Česka. Je postavena na konceptuálním rámci tzv. migračního přechodu, který zobecňuje v evropské realitě často pozorovanou skutečnost, že státy mění charakter své migrační situace s měnícím se socioekonomickým stupněm své vyspělosti – konkrétně jde o transformaci zemí z pozice migračně „saldově ztrátových“ do pozice zemí „saldově ziskových“ probíhající v důsledku modernizačního procesu. Autoři k dané problematice přistupují systematičtěji a komplexněji, aniž text zatěžují složitými teoretickými výklady. Zároveň jsou některá aktuální témata představena hlouběji nebo úplně nově – jde např. o dopady globální ekonomické krize na migrační situaci Česka, o souvislost migračních parametrů s makroekonomickými charakteristikami, migrační politikou a postoji majority vůči cizincům, o postavení migrantů v českém sociálním systému, o téma prostorového rozmístění cizinců uvnitř Prahy, či komparativní srovnání českých migračních trendů s realitou v Polsku a Maďarsku. Kniha je díky svému komplexnímu pojetí a formě zpracování přístupná širokému okruhu čtenářů od laiků, přes studenty společenskovědních disciplín až po odbornou veřejnost.


... a (i)migranti v Česku: Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? 1 ... PDF Dušan Drbohlav: Doporučuji více vzájemné informovanosti ... ... . vydání. Praha: SLON, 2010, 207 stran, ISBN 978-80-7419-039-1 (signatura knihovny ÚMV 57 917). Kniha Migrace a (i)migranti v Česku: Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? je příspěvkem k bližšímu pochopení fenoménu migrace a integrace cizinců v českém ... DRBOHLAV, Dušan. Migrace a (i)migranti v Česku : kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 207 s. 259 - ... Drbohlav, Dušan et al.: Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo ... ... . 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 207 s. 259 - Migrace a (i)migranti v Česku. "Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Autor: Drbohlav Dušan a kol. ISBN: 978-80-7419-039-1 : Kniha: Migrace a (i)migranti v Česku - Dusan Drbohlav; kolektiv. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od 27. ... (kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?) Předmětná hesla Emigrace a imig...SOUVISEJÍCÍ KNIHY