Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací - Radim Bačuvčík | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Radim Bačuvčík
DIMENZE
2,4 MB
NÁZEV SOUBORU
Marketing neziskových organizací.pdf


Chcete si knihu přečíst?Marketing neziskových organizací ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Radim Bačuvčík. Číst Marketing neziskových organizací Online je nyní tak snadné!

POPIS


-


...iha podává ucelený pohled na to, jak v současné době funguje marketing a marketingová komunikace v prostředí neziskových organizací ... Nestátní nezisková organizace - Wikipedie ... . Je doplněna řadou aktuálních případových studií, které ilustrují, s jakými příležitostmi a překážkami se nekomerční organizace setkávají, když chtějí zavádět marketingové ... neziskových organizací, p řípadn ě jsou zam ěřeny i na tak specializovaná témata, jako je dobrovolnictví, fundraising nebo marketing a komunikace s ve řejností. Tento text se pokouší p řekonat prakticistní polohu, v níž se většina titul ů ur čených Marketing neziskovek je podceňovaný. Ř ... Podstata marketingu neziskových organizácií - nové trendy. ... . Tento text se pokouší p řekonat prakticistní polohu, v níž se většina titul ů ur čených Marketing neziskovek je podceňovaný. Říká se, že marketing neziskových organizací je 4x těžší, než "klasický" marketing. Jednak proto, že je třeba oslovit dárce a zaměři...SOUVISEJÍCÍ KNIHY