Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy

Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy - Marek Blatný, | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Marek Blatný,
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy.pdf


Chcete si knihu přečíst?Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marek Blatný,. Číst Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy Online je nyní tak snadné!

POPIS


Monografie shrnuje nejnovější poznatky o hlavních tématech psychologie osobnosti - temperamentu, rysech, inteligenci, sebepojetí, motivaci a vývoji osobnosti. Důraz je kladen na vývoj v oboru za posledních pětadvacet let. Každá kapitola je uvedena krátkým historickým exkurzem a výčtem poznatků, které jsou v dané oblasti považovány za základní, následuje rozbor a kritické zhodnocení vývoje v dané tematické oblasti. Velká pozornost je věnována i otázkám osobní pohody a duchovního rozměru života člověka, spiritualitě. Do knihy je zařazeno i téma zcela nové: lidské ctnosti a silné stránky charakteru. Autorský kolektiv tvoří přední odborníci a odbornice české a slovenské psychologie, kteří se sami výzkumu osobnosti věnují. Kniha je proto napsána s hlubokou znalostí problému a jednotlivé kapitoly reflektují osobní témata jejich autorů a autorek. Přes svou vysokou odbornost je kniha napsána srozumitelným a čtivým jazykem, a osloví proto i zájemce o osobnost z řad širší veřejnosti.


... témata, současné přístupy. Blatný Marek a kolektiv ... Psychologie osobnosti - BEN ... . ... 1.4 Hlavní témata psychologie osobnosti 1.4.1 Biologická báze osobnosti - temperament 1.4.2 Rysy osobnosti 1.4.3 Motivace 1.4.4 Inteligence 1.4.5 Kognitivní stránka osobnosti - sebepojetí 1.4.6 Utváření a vývoj osobnosti ... Podtitul: Hlavní témata, současné přístupy Nejnovější poznatky o hlavních tématech psychologie osobnosti - temperamentu, rysech, inteligenci, sebepojetí, motivaci a vývoji osobnosti. (celý popis) Blatný, Marek a kol. Psychologie osobnost ... Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy ... . (celý popis) Blatný, Marek a kol. Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada 2010. 301 s. Pokračování v dobré tradici recenze monografie Psychologie osobnosti je jedna ze stěžejních disciplín psychologie jakožto oboru; přesahuje své vlastní hran...SOUVISEJÍCÍ KNIHY